Powerport Moerdijk

Om de klimaatdoelen van Nederland te halen, is een uitbreiding van het elektriciteitsnet nodig en zijn andere investeringen in het energiesysteem noodzakelijk, zoals bijvoorbeeld investeringen in het warmtenet dat is aangesloten op de Amercentrale. De powerport-regio, bestaande uit de gemeenten Geertruidenberg, Drimmelen en Moerdijk, is een belangrijke landelijke en regionale regio als het gaat om de vestiging van energie en energie-infrastructuur. Omdat deze regio veel op zich af ziet komen, is in samenwerking met de provincie en het Rijk gestart met de Ontwerptafel. 

Meer informatie (video)

Om de klimaatdoelen van een deel van West-Brabant te halen, is een uitbreiding van het elektriciteitsnet nodig. Het kabinet heeft inmiddels vijf regio’s in Nederland aangewezen waar windenergie in de toekomst aan land komt: Moerdijk, Borssele, Eemshaven, Maasvlakte en Noordzeekanaal. Onder de regio Moerdijk vallen de gemeenten Moerdijk, Geertruidenberg, Drimmelen (Powerport Moerdijk) en Oosterhout. De regio Moerdijk is belangrijk voor de energietransitie in Brabant. Er is nog geen besluit genomen waar de stroomkabels van windmolens aan land komen; in Geertruidenberg of Moerdijk. Ook de plaats voor converterstations zijn nog niet bepaald. Hiervoor zijn verschillende opties in de gemeenten Moerdijk, Geertruidenberg, Drimmelen en Oosterhout. Het beoogde voorkeursalternatief wordt eind 2024 tijdens een procedure onder leiding van TenneT bepaald. 

Alle uitbreidingen van het elektriciteitsnet hebben gevolgen voor de leefbaarheid van inwoners. Om de leefbaarheid in onze gemeente op niveau te houden of te verbeteren, ontvangen we geld van de regering. Eén van de projecten die gemeente Geertruidenberg wil realiseren met dit geld is de aanleg van een Ecopark in Raamsdonksveer. Hoe het gebied er uiteindelijk uit gaat zien, ligt nog open. We gaan hierover de komende tijd in gesprek met belanghebbenden. Het zal hiermee steeds duidelijker worden hoe het inrichtingsplan eruit komt te zien. Eind 2024 wordt het concept-inrichtingsplan besproken in de gemeenteraad.