Onderhoud in uw wijk

Een schone straat, een keurig plantsoen en alles netjes aan kant. “Schoon, heel en veilig” noemen we dat. En dat pakken we grondig aan. De buitendienst van de gemeente bezoekt drie keer per jaar een buurt om alles te onderhouden en kleine gebreken te verhelpen. U mag erop vertrouwen dat wij de openbare ruimte helemaal controleren als wij in de buurt zijn. 

Wij controleren bijvoorbeeld de veiligheid van de speeltoestellen, tegels die een gevaar vormen en gaan aan de slag met graffiti die de buurt ontsiert. We zorgen er met alle werkzaamheden voor dat de buurt er weer helemaal netjes bij ligt.

De gemeente hebben we onderverdeeld in 4 wijken en 17 buurten. Drie keer per jaar gaan we samen met de wijkteams in deze wijken en buurten aan de slag met groenonderhoud, onkruidbeheersing en kleine reparaties van bestrating, paaltjes en verkeersborden en nog veel meer. Zo kan het werk gelijktijdig worden uitgevoerd en wordt overlast beperkt. Geen half werk, maar per ronde de wijk op orde.

Hieronder ziet u de verdeling van subwijken in onze gemeente.

Ook u kunt een handje helpen, bijvoorbeeld door het opruimen van zwerfafval. Of door te helpen met het onderhouden van een plantsoen of speeltuin. U geeft uzelf hiervoor op via de 'ZAPper' categorie in de Geertruidenberg app. U kunt ook langskomen wanneer team Wijkgericht SAMENwerken in uw buurt is. Wij zorgen graag voor de benodigde materialen. Want een fijne buurt maken we samen! 

Ziet u op straat iets waarvan u wilt dat het gemaakt of opgeruimd wordt? Of komt u een onduidelijke of onveilige verkeerssituatie tegen? Meld u dit dan bij ons via de Geertruidenberg app