Onderhoud in uw wijk

Een schone straat, een keurig plantsoen en alles netjes aan kant. “Schoon, heel en veilig” noemen we dat. En dat pakken we grondig aan. Samen met MidZuid bezoekt de buitendienst van de gemeente nu gemiddeld 1 keer in de 7 weken elke wijk en buurt in de gemeente om alles keurig te onderhouden en kleine gebreken te verhelpen.

De gemeente hebben we onderverdeeld in 26 subwijken. Ongeveer elke 7 weken (7 keer per jaar) gaan we aan de slag met groenonderhoud, onkruidbeheersing en kleine reparaties van bestrating, paaltjes en verkeersborden en nog veel meer. De wijkteams van de gemeente en MidZuid gaan samen de wijken in. Zo kan het werk gelijktijdig worden uitgevoerd en wordt overlast beperkt. Geen half werk, maar per ronde de wijk op orde.

Hieronder ziet u de verdeling van subwijken in onze gemeente.

Subwijken gemeente Geertruidenberg

Ziet u op straat iets waarvan u wilt dat het gemaakt of opgeruimd wordt? Of komt u een onduidelijke of onveilige verkeerssituatie tegen? Meld u dit dan bij ons via de Geertruidenberg app