Resultaten burgerpeiling en ondernemerspeiling bekend

Gepubliceerd op

Halverwege 2023 nodigden we inwoners en ondernemers uit om deel te nemen aan de burgerpeiling en de ondernemerspeiling. Het onafhankelijke onderzoeksbureau BMC voerde beide peilingen uit.

Burgerpeiling

We nodigden 2400 inwoners uit om mee te doen aan dit onderzoek. In totaal hebben 685 mensen de vragenlijst ingevuld. 

De vragen van de burgerpeiling gingen over verschillende onderwerpen. Zo gaf u uw mening over de openbare ruimte, milieu, wonen, (digitale) dienstverlening door onze gemeente, participatie, cultuur en veiligheid. 

Uw antwoorden geven ons inzicht in wat er leeft onder inwoners. Daarnaast helpt deze peiling ons om te bepalen wat goed gaat en wat nog beter kan. We gebruiken de antwoorden om het beleid en onze dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op uw wensen en behoeften. Zo gaan we extra inzetten op het verbeteren van onze digitale dienstverlening. Daarnaast versterken we onze burgerparticipatie. Ook stellen we servicenormen vast, zodat u weet wat u van ons kunt verwachten. 

We hebben cadeaubonnen verloot onder de inwoners die meededen aan de burgerpeiling. De winnaars hebben van ons een bericht gehad en kunnen de cadeaubon ophalen op het gemeentehuis.

Ondernemerspeiling

Alle in de gemeente gevestigde bedrijven hebben een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan de ondernemerspeiling. 240 ondernemers hebben gehoor gegeven aan onze oproep. De vragen die we stelden aan ondernemers, gingen over verschillende onderwerpen. Deze onderwerpen zijn onder andere de veiligheid en de bereikbaarheid van ondernemingen en de gemeentelijke dienstverlening. Ook de resultaten van de ondernemerspeiling geven aanleiding om extra te investeren in onze digitale dienstverlening. Daarnaast zullen we zorgen voor een vast aanspreekpunt voor bedrijven binnen de gemeentelijke organisatie. 

Meer informatie?

Zowel de burgerpeiling als de ondernemerspeiling kunt u downloaden