Nieuwe tarieven voor afvalstoffenheffing vanaf 2025

Gepubliceerd op

Per 1 januari 2025 gaat er iets veranderen bij het betalen van uw afval. Vanaf dan zullen we de kosten voor de huis-aan-huis inzameling van restafval berekenen volgens de Diftar-methode. 

Diftar (een afkorting voor gedifferentieerde tarieven) helpt ons bij het bereiken van ons doel om in 2030 meer dan 90% van het afval gescheiden in te zamelen en daarvan meer dan 60% te recyclen. De nieuwe tarieven voor afvalinzameling volgens Diftar vanaf 2025 zijn op 20 juni jl. door de gemeente Geertruidenberg vastgesteld.

De nieuwe tarieven voor restafvalinzameling aan huis vanaf 2025

Vaste component (vastrecht) per huishouden€ 201,00 per jaar 
Variabel aanbiedtarief per huishoudenRestafvalOndergrondse container (60 liter)€ 3,50 per keer
RestafvalMinicontainer (240 liter)


 

€ 14,00 per keer

In 2025 zal enkel het vastrecht in rekening worden gebracht. Het variabele deel over 2025 wordt begin 2026 samen met het vastrecht voor 2026 in rekening gebracht. In het nieuwe portaal dat volgend jaar beschikbaar is, kunt u gemakkelijk uw gegevens inzien zodat u weet wat u moet betalen.

Waarom Diftar?

Om de hoeveelheid restafval te verminderen, heeft de gemeenteraad besloten om de afvalstoffenheffing per 1 januari 2025 aan te passen en over te gaan naar gedifferentieerde tarieven (Diftar). Door het invoeren van Diftar worden huishoudens gestimuleerd om afval beter te scheiden en zo minder restafval aan te bieden. Zo beperken we verwerkingskosten en kunt u minder betalen als u uw afval goed scheidt. Restafval wordt verbrand en daarbij komt veel CO2 vrij. Bovendien bevat restafval vaak nog grondstoffen die heel geschikt zijn voor recycling. Huishoudens die minder vaak restafval aanbieden, betalen volgens de Diftar-methode minder afvalstoffenheffing dan huishoudens die vaak restafval aanbieden. Het goed scheiden van afval is dus niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt u ook aanzienlijk in de kosten.

Wat gaat er vanaf 2025 veranderen?

Op dit moment betaalt elk huishouden in Geertruidenberg een vastgestelde gemeentelijke afvalstoffenheffing op basis van huishoudgrootte. De Diftar-methode houdt in dat de kosten voor afvalinzameling zullen bestaan uit een vast gedeelte én een variabel deel. De hoogte van het variabele deel wordt bepaald door de hoeveelheid restafval die per huishouden wordt aangeboden. Hoe minder restafval u aanbiedt, hoe lager de variabele component in uw afvalstoffenheffing is.

Hoe meer afvalscheiding, hoe lager de kosten

Met Diftar heeft u dus zelf grote impact op de hoogte van de afvalstoffenheffing: hoe meer afval u gescheiden aanbiedt, hoe minder afvalstoffenheffing u betaalt. Als gemeente nemen we al verschillende initiatieven om het gescheiden aanbieden van afval voor inwoners te faciliteren en te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan meer inzamellocaties voor luiers en incontinentiemateriaal en de introductie van mobiele grondstoffeninleverpunten (GRIP), waar grof afval in kleine hoeveelheden kan worden ingeleverd. 

Ook nieuwe tarieven voor de milieustraat, extra minicontainers en milieupassen

Met de invoering van Diftar worden ook de tarieven voor de milieustraat aangepast. De gemeente heeft besloten om de kosten voor het inleveren van restafval op de milieustraat te verhogen, zodat ze in lijn liggen met de tarieven voor het aanbieden van restafval. De gescheiden afvalstromen zoals hout en puin zijn vanaf 2025 echter gratis. Het loont dus om uw afval te demontoren. Een hele bank inleveren kost bijvoorbeeld €80, maar alleen de stoffen en vulling kosten €3. Grof afval kan bij de milieustraat worden ingeleverd en de gemeente handhaaft ook in 2025 de service voor het ophalen van grof afval aan huis. 

Vragen of meer weten?

Hier vindt u alle nieuwe tarieven en antwoorden op de meestgestelde vragen rondom Diftar. U kunt natuurlijk ook altijd telefonisch of via e-mail contact met ons opnemen.