Geheimhouding persoonsgegevens

Gepubliceerd op

Wist u dat u geheimhouding aan kunt vragen? Uw persoonsgegevens zijn geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). 

Wie mogen uw persoonsgegevens opvragen?

Uw gegevens mogen worden opgevraagd door instellingen die wettelijke taken uitvoeren. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV, zorgverzekeraars of pensioenfondsen als zij de gegevens nodig hebben om hun werk te kunnen doen. 

Andere instanties die gebruik kunnen maken van uw persoonsgegevens:

        Advocaten, als ze kunnen bewijzen dat ze de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure.

        Niet-commerciële organisaties, zoals sport- en muziekverengingen. 

        Organisaties met een maatschappelijke functie, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenzorg.

        De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) die de ledenadministratie bijhoudt

We geven uw gegevens nooit zonder uw toestemming aan commerciële organisaties of particulieren

Geheimhouding aanvragen

Wilt u niet dat uw gegevens aan maatschappelijke organisaties worden verstrekt? Dan kunt u een verzoek indienen om uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet door te geven. U vult dan een verzoek om geheimhouding in. U kunt een verzoek indienen via geertruidenberg.nl/geheimhouding.

           Na een verzoek tot geheimhouding blijven we verplicht om uw gegevens door te geven aan overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst en het UWV als zij de gegevens nodig hebben om hun werk te kunnen doen.

           U kunt alleen een verzoek indienen als u in de gemeente Geertruidenberg woont.

           U kunt de geheimhouding alleen zelf intrekken.

           Wanneer u verhuist kunt u aangeven dat u de geheimhouding wilt voortzetten.