Verzoek geheimhouding persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP). U kunt een verzoek indienen om uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet door te geven. U vult dan een verzoek om geheimhouding in.

Een verzoek om geheimhouding indienen

  • Na een verzoek tot geheimhouding blijven we verplicht om uw gegevens door te geven aan overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst als zij de gegevens nodig hebben om hun werk te kunnen doen.
  • U kunt alleen een verzoek indienen als u in de gemeente Geertruidenberg woont.
  • U kunt de geheimhouding alleen zelf intrekken.