Leerlingenvervoer

Het leerlingenvervoer is er voor kinderen die door een beperking niet zelfstandig naar school of het stage-adres kunnen reizen. Het kan hierbij gaan om een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperking. 

Uw aanvraag leerlingenvervoer voor het komende schooljaar kunt u tot 1 juni indienen met uw DigiD toegang. Houd er rekening mee dat de gemeente minimaal 8 weken nodig heeft om te beoordelen of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer. Als u de aanvraag indient na 1 juni, dan kunnen wij niet garanderen dat het vervoer tijdig wordt toegekend.

  Online aanvragen

   Hulp nodig bij aanvraag

   U heeft geen DigiD of het lukt u niet zelf om het digitale formulier in te vullen? Wij helpen u verder.

   U kunt een mail sturen naar leerlingenvervoer@geertruidenberg.nl of bel maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.30 uur met tel. 140162.

   Online aanvragen

   U komt voor de regeling in aanmerking als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

   • Als de school van het primair onderwijs op meer dan 6 km van uw woning ligt.
   • Uw kind heeft een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke en/of psychische beperking.
   • Het betreft de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

   Kinderen die naar het voortgezet (speciaal) onderwijs VSO gaan, komen niet in aanmerking voor aangepast taxivervoer. Tenzij uw kind door een beperking niet zelfstandig kan (leren) reizen.

   Let op!

   U betaalt een eigen bijdrage als uw kind naar de vrijeschool de Strijene of SBO de Wissel gaat, tenzij u een gezamenlijk inkomen heeft op bijstandsniveau. U moet dan een verklaring van uw gezamenlijk inkomen van twee jaar eerder indienen. (Als het bijvoorbeeld om het schooljaar2022/2023 gaat levert u een inkomensverklaring in van het jaar 2020. U kunt deze verklaring opvragen bij de belastingdienst.)

   Zelfstandig leren reizen is een grote stap richting meer zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Het geeft kinderen ook meer vrijheid. Bijvoorbeeld om af te spreken met andere kinderen. Jongeren die zichzelf beter kunnen redden als ze van school gaan, hebben meer kans op een vervolgopleiding of werk. Consulenten van Team Leerlingenvervoer Geertruidenberg zullen daarom bij een aanvraag leerlingenvervoer mogelijk een gesprek voeren met de ouder en de leerling. We beoordelen of fietsen of reizen met het openbaar vervoer haalbaar is, al dan niet onder begeleiding. Zo niet, dan kan over (tijdelijk) aangepast taxivervoer gesproken worden. Onafhankelijk medisch advies kan een onderdeel zijn van de beoordeling.

   Kinderen die naar het V(S)O gaan krijgen een Voor Elkaar Pas toegekend. Daarbij komt in het eerste schooljaar voor de ouders of de begeleiders de eerste drie maanden een begeleiderspas voor het openbaar vervoer (OV).  Een Voor Elkaar pas staat gelijk aan een Brabant jeugdabonnement van Arriva.

   Kinderen die zelfstandig op de fiets naar het VSO gaan, kunnen een kilometervergoeding ontvangen.

   Uw klacht over het leerlingenvervoer kunt u online indienen.