Leerlingenvervoer

Kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan of niet zelfstandig naar school kunnen, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten. 

Leerlingenvervoer is voor kinderen uit de gemeente Geertruidenberg:

 • die niet zelf naar school kunnen reizen door een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische beperking;
 • die naar een speciale school gaan, meer dan 6 kilometer van hun woonadres

Uw aanvraag leerlingenvervoer voor het komende schooljaar kunt u tot 1 juni indienen met uw DigiD toegang. Houd er rekening mee dat de gemeente minimaal 8 weken nodig heeft om te beoordelen of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer. Als u de aanvraag indient na 1 juni, dan kunnen wij niet garanderen dat het vervoer kan starten bij het begin van het nieuwe schooljaar. 

Online aanvragen

Uw aanvraag leerlingenvervoer voor het komende schooljaar kunt u tot 1 juni indienen met uw DigiD toegang. Houd er rekening mee dat de gemeente minimaal 8 weken nodig heeft om te beoordelen of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer. Als u de aanvraag indient na 1 juni, dan kunnen wij niet garanderen dat het vervoer kan starten bij het begin van het nieuwe schooljaar. 

Welke documenten heeft u nodig om de aanvraag in te dienen?

Voor alle vormen van speciaal onderwijs (SBO, VSO, SO):

 • toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 
  deze is door het Regionaal Samenwerkingsverband afgegeven. U kunt de TLV bij de digitale aanvraag uploaden;
 • vervoersadvies 
  De school geeft uw kind een vervoersadvies mee. Dit ondertekent u en kunt u bij de digitale aanvraag uploaden;
  Wanneer de school geen vervoersadvies geeft, stuurt u een verklaring van een medisch specialist toe. Hierin staat door welke beperking de leerling niet met het OV of de fiets naar school kan gaan;
 • stagecontract
  wanneer de leerling stage loopt, dan stuurt u het stagecontract mee bij de aanvraag.

Bij co-ouderschap doen beide ouders een aanvraag.

Hulp nodig bij aanvraag

U heeft geen DigiD of het lukt u niet zelf om het digitale formulier in te vullen? Wij helpen u verder.

U kunt een mail sturen naar leerlingenvervoer@geertruidenberg.nl of bel maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.30 uur met tel. 140162.

Hoe lang duurt het?

U krijgt een bevestiging van de ontvangst van uw digitale aanvraag in uw mailbox. Binnen acht weken ontvangt u bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

Of een leerling leerlingenvervoer krijgt, hangt af van:

 • de afstand tussen het woonadres en de school;
 • de leeftijd van de leerling;
 • het soort onderwijs;
 • de persoonlijke situatie of de lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke en/of psychische beperking. 

Als de leerling recht heeft op leerlingenvervoer, wordt gekeken welke vorm van vervoer (bus, fiets, taxi) geschikt is. We spreken hierbij over een vergoeding voor leerlingenvervoer.  Leerlingen worden gestimuleerd zo zelfstandig mogelijk naar en van school te reizen, als het kan met de bus of de fiets. Soms is hulp van ouders daarbij nodig. Lees hierover meer bij 'Zelfstandig (leren) reizen met de Voor Elkaar Pas'.

Let op!

U betaalt een eigen bijdrage als uw kind naar basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs (SBO) of een verder weg gelegen school voor basisonderwijs op basis van levensbeschouwing (onder andere vrije school) gaat.  Tenzij u een gezamenlijk inkomen heeft op bijstandsniveau. U moet dan een verklaring van uw gezamenlijk inkomen van twee jaar eerder indienen. (Als het bijvoorbeeld om het schooljaar 2022/2023 gaat levert u een inkomensverklaring in van het jaar 2020. U kunt deze verklaring opvragen bij de belastingdienst.)

Verantwoordelijkheid ouders

 • Als uw kind een keer niet meerijdt (bv. door ziekte), moet u tijdig afmelden bij de vervoerder. Onterecht of onnodig gemaakte kosten kunnen achteraf bij u in rekening worden gebracht.
 • U, als ouders, bent verantwoordelijk voor het gedrag van uw kind tijdens het vervoer. U wordt er dan ook op aangesproken als uw kind zich in de bus of taxi misdraagt.

Zelfstandig leren reizen is een grote stap richting meer zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Het geeft kinderen ook meer vrijheid. Bijvoorbeeld om af te spreken met andere kinderen. Jongeren die zichzelf beter kunnen redden als ze van school gaan, hebben meer kans op een vervolgopleiding of werk. Consulenten van Team Leerlingenvervoer Geertruidenberg zullen daarom bij een aanvraag leerlingenvervoer mogelijk een gesprek voeren met de ouder en de leerling. We beoordelen of fietsen of reizen met het openbaar vervoer haalbaar is, al dan niet onder begeleiding. Zo niet, dan kan over (tijdelijk) aangepast taxivervoer gesproken worden. Onafhankelijk medisch advies kan een onderdeel zijn van de beoordeling.

Kinderen die naar het V(S)O gaan krijgen een Voor Elkaar Pas toegekend.Ouders / verzorgers krijgen de eerste drie maanden een begeleiderspas om samen met hun kind te oefenen met het OV. Een Voor Elkaar pas staat gelijk aan een Brabant jeugdabonnement van Arriva.

De vergoeding voor leerlingenvervoer kan zijn:

 • een fietsvergoeding (eventueel met begeleider);
 • een vergoeding van de kosten van openbaar vervoer (eventueel met begeleider);
 • aangepast vervoer (taxi- of busvervoer);
 • eigen vervoer (kilometervergoeding).

De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door de afstand van de woonplaats naar de dichtstbijzijnde school die plaats heeft en het juiste onderwijs biedt voor de leerling.

 1. Wat is leerlingenvervoer?
  Leerlingenvervoer is voor kinderen die naar een speciale school gaan en niet zelfstandig kunnen reizen. Het vervoer is van huis naar school en terug.
 2. Waar en hoe vraag ik leerlingenvervoer aan?
  De aanvraag kunt u digitaal via deze website aanvragen
 3. Wie verzorgt de begeleiding van mijn kind tijdens het taxivervoer?
  De chauffeur van de taxibus.
 4. Kan mijn kind ergens anders afgezet worden?
  Een tweede afzetadres kan, als het op de route ligt van school naar huis. Dat kan bijvoorbeeld een BSO zijn of bij opa/oma. Uw kind wordt alleen op vaste dagen op een tweede adres afgezet.
 5. Wat als mijn kind ergens anders is ingeschreven?
  De verblijfplaats is bepalend. Niet de inschrijving in de gemeente.
 6. Waar kan ik een melding doen als mijn kind ziek is en niet meerijdt?
  Bij het vervoersbedrijf.
 7. Waar is de opstapplaats van mijn kind en kan ik die laten wijzigen?
  Uw kind wordt thuis opgehaald en ook weer thuis gebracht (of op een tweede afzetadres (zie ook vraag 4).
 8. Wat moet ik doen als mijn kind naar een andere school gaat?
  Dan meldt u dat bij de medewerker leerlingenvervoer van de gemeente.
 9. Wat kost een aanvraag?
  Het doen van een aanvraag voor het leerlingenvervoer is gratis.
 10. Wordt er een eigen bijdrage voor leerlingenvervoer gevraagd ? Voor vervoer naar basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs betaalt u bij de gemeente Geertruidenberg een eigen bijdrage. Dit geldt ook voor een verder weg gelegen school voor basisonderwijs in verband met godsdienst of levensbeschouwing (onder andere vrije school).
 11. Wat is de hoogte van de mogelijke bijdrage? Dit staat vermeld in het aanvraagformulier en in de beschikking. 
 12. De gekozen school van onderwijs is voor mijn kind het best passend, maar niet de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Krijgt mijn kind leerlingenvervoer?  Nee, het leerlingenvervoer vervoert alleen naar de dichtstbijzijnde school die toegankelijk is voor de leerling. Wanneer u aan kunt tonen dat alle dichterbijzijnde scholen niet toegankelijk zijn voor uw kind dan kunt u contact met ons opnemen.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Uw klacht over het leerlingenvervoer kunt u online indienen.

Twijfelt u of uw kind leerlingenvervoer nodig heeft? Of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met de gemeente via leerlingenvervoer@geertruidenberg.nl of bel maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.30 uur met tel. 140162.