Klacht indienen

Geef uw klacht over het handelen of gedrag van een medewerker, gemeentebestuur of dienstverlening van de gemeente door. Heeft u een andere klacht? Doe dan online een melding.

Klacht indienen Online melding doen

U kunt uw klacht op een aantal manieren indienen:

 • online
 • per brief: Postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer

U kunt op bovengenoemde manieren geen klacht indienen tegen een genomen besluit. Dit kunt u alleen doen door bezwaar te maken of beroep aan te tekenen. Daarvoor bestaan diverse wetten en regelingen.

  De volgende klachten neemt de gemeente niet in behandeling:

  • een eerder ingediende en al afgewerkte klacht.
  • een klacht over algemene wetten of zaken waarvoor de gemeente niet verantwoordelijk is.
  • een klacht over een conflict met de gemeente die u in principe aan de rechter kunt voorleggen.
  • een klacht over een politieoptreden. Neem contact op met de politie.
  • een klacht over een verkeerssituatie, rommel op straat of iets op straat dat gemaakt moet worden. Geef dit door via de Geertruidenberg app.
  • als de klager onvoldoende belang heeft of de gedraging van onvoldoende gewicht is (bagatel).

  Probeer er samen met de betrokkene uit te komen. Lukt dit niet dat niet dan kunt u uw klacht indienen bij de klachtencoördinator: dhr. J. Smetsers of diens plaatsvervanger. U doet dit binnen 12 maanden na de gebeurtenis. De (plaatsvervangende) klachtencoördinator kunt u bereiken via tel. 14 0162.

  • De (plaatsvervangende) klachtencoördinator kan u helpen de klacht op papier te zetten. Ook kunt u bij deze persoon terecht met vragen over de klachtafhandeling. 
  • Nadat u uw klacht heeft ingediend, krijgt u een ontvangstbevestiging. Hierin staat wie uw klacht inhoudelijk behandelt.
  • Als u dit wilt, kunt u uw klacht mondeling toelichten. 
  • Uiterlijk 6 weken nadat u uw klacht indiende, ontvangt u een antwoord van de klachtbehandelaar. Deze termijn kan met 4 weken worden verdaagd. 
  • Mocht u ontevreden zijn over de afhandeling van de klacht, dan kunt u de klacht vervolgens voorleggen aan de Nationale Ombudsman