Klacht indienen

Geef uw klacht over het handelen of gedrag van een medewerker, gemeentebestuur, zorgverlener of dienstverlening van de gemeente door. 

Online doorgeven

U kunt uw klacht op een aantal manieren indienen:

 • online
 • per brief: Postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer
 • Per fax: 0162 - 57 95 33

U kunt op bovengenoemde manieren geen klacht indienen tegen een genomen besluit. Dit kunt u alleen doen door bezwaar te maken of beroep aan te tekenen. Daarvoor bestaan diverse wetten en regelingen.

De volgende klachten neemt de gemeente niet in behandeling:

 • een eerder ingediende en al afgewerkte klacht.
 • een klacht over algemene wetten of zaken waarvoor de gemeente niet verantwoordelijk is.
 • een klacht over een conflict met de gemeente die u in principe aan de rechter kunt voorleggen.
 • een klacht over een politieoptreden. Neem contact op met de politie.
 • een klacht over een verkeerssituatie, rommel op straat of iets op straat dat gemaakt moet worden. Geef dit door via het meldingsformulier openbare ruimte.

Probeer er samen met de betrokkene uit te komen. Lukt dit niet dat niet dan kunt u uw klacht indienen bij de klachtencoördinator: dhr. J. Smetsers. U doet dit binnen 12 maanden na de gebeurtenis. De klachtencoördinator kunt u bereiken via tel. 14 0162.

 • Zij kan u helpen de klacht op papier te zetten. Ook kunt u bij haar terecht met vragen over de klachtafhandeling. 
 • Nadat u uw klacht heeft ingediend, krijgt u een ontvangstbevestiging. 
 • Als u dit wilt, kunt u uw klacht mondeling toelichten. 
 • Uiterlijk 6 weken nadat u uw klacht indiende, ontvangt u een antwoord van de klachtencoördinator. 
 • Mocht u ontevreden zijn over de afhandeling van de klacht, dan kunt u de vraag voorleggen aan de Nationale Ombudsman