Leefbaarheid

De leefbaarheid in onze gemeente staat onder druk; de sociale samenhang in buurten en wijken vermindert en op onderdelen is er sprake van vereenzaming. Het groenonderhoud vraagt aandacht. En gemeenschappelijke voorzieningen staan, als gevolg van financiƫle keuzes, onder druk. De jeugdoverlast neemt toe.

Samenhang en betrokkenheid

Wij willen de samenhang en de betrokkenheid van inwoners bij de directe woonomgeving vergroten. Voor ons staat daarbij voorop dat de leefomgeving sociaal veilig is, dat we de omgeving prettig inrichten en dat deze goed bereikbaar is.

Openbare ruimte

  • In de openbare ruimte liggen mogelijkheden om de leefbaarheid in de kernen te verbeteren. Een aantrekkelijke, groene omgeving draagt bij aan de samenhang in een wijk of buurt. En biedt ruimte voor ontspanning, ontmoeting en verbinding. Het bevordert het veiligheidsgevoel en levert daarnaast een belangrijke bijdrage aan de klimaatadaptatie. We ontwikkelen daarom plannen om de inrichting van die openbare ruimte te verbeteren. We besteden hierbij extra aandacht aan het verruimen van de groenvoorzieningen in de wijken. De uitgangspunten van het programma Openbare Ruimte zijn daarvoor de basis. We zorgen ervoor dat werkzaamheden in de openbare ruimte op elkaar worden afgestemd. Zodat we voorkomen dat bijvoorbeeld een stoep meerdere keren per jaar wordt opengebroken om leidingen te leggen.
  • We zoeken naar oplossingen voor de parkeerproblematiek en de fietsveiligheid op de Markt in Geertruidenberg. We bekijken hierbij ook de mogelijkheid om in de wintermaanden te parkeren op het middenterrein van de Markt.
  • De verbreding van de A27 leidt tot een aanpassing van het fietspad bij de brug bij Keizersveer. Zoals de plannen nu geschetst zijn, is er nog steeds onduidelijkheid voor fietsers. We kijken welke aanpassingen nodig zijn. We werken hierbij samen met de gemeente Altena, Veilig Verkeer Nederland, de Provincie en Rijkswaterstaat.

Wijkgericht SAMENwerken

We hebben aandacht voor de sociale cohesie in de wijken. Het voorkomen van eenzaamheid zien wij als een belangrijk speerpunt. De gemeente is bereikbaar voor inwoners die knelpunten signaleren en we bieden perspectief in de afhandeling. Het wijkgericht SAMENwerken breiden we daarom verder uit.

Veiligheid

We zorgen voor een veilige omgeving en we pakken vandalisme en criminaliteit aan. We zetten extra in op het tegengaan van ondermijning.

Wethouder Tommie Mertens is portefeuillehouder van de opgave Leefbaarheid.