Incidentele festiviteit

Het is een horeca inrichting toegestaan maximaal 8 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17 en 2.20 van het activiteitenbesluit niet van toepassing zijn, mits de houder van de inrichting ten minste twee weken voor de aanvang van de festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld. 

Denk hierbij aan:

  • een muziekoptreden bij een café zowel binnen als op het terras;
  • personeelsfeest in uw café, restaurant of hotel;
  • een feestavond na afloop van een toernooi bij uw sportvereniging.

Het is een inrichting ook toegestaan om tijdens maximaal 8 incidentele festiviteiten per kalenderjaar de verlichting langer aan te houden ten behoeve van sportactiviteiten waarbij artikel 3.148, eerste lid, van het Besluit niet van toepassing is, mits de houder van de inrichting ten minste tien werkdagen voor de aanvang van de festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld.

Denk hierbij aan:

  • De verlichting van het sportveld langer aanhouden tijdens een toernooi.

Festiviteit melden