Incidentele festiviteit

Het is een horeca inrichting toegestaan maximaal 8 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17 en 2.20 van het activiteitenbesluit niet van toepassing zijn, mits de houder van de inrichting ten minste twee weken voor de aanvang van de festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld. 

Denk hierbij aan:

  • een muziekoptreden bij een café zowel binnen als op het terras;
  • personeelsfeest in uw café, restaurant of hotel;
  • een feestavond na afloop van een toernooi bij uw sportvereniging.

Het is een inrichting ook toegestaan om tijdens maximaal 8 incidentele festiviteiten per kalenderjaar de verlichting langer aan te houden ten behoeve van sportactiviteiten waarbij artikel 3.148, eerste lid, van het Besluit niet van toepassing is, mits de houder van de inrichting ten minste tien werkdagen voor de aanvang van de festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld.

Denk hierbij aan:

  • De verlichting van het sportveld langer aanhouden tijdens een toernooi.

Festiviteit melden

Als horecaondernemer moet u voldoen aan de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit. Wilt u een feest organiseren in uw restaurant of livemuziek hebben op uw terras? Dat is maximaal 8 keer per kalenderjaar mogelijk. Hiervoor moet u wel een melding doen. Buiten mag u tot maximaal 00:00 uur extra geluid produceren. U zorgt ervoor dat na 00:00 uur de deuren en ramen gesloten zijn om overlast te voorkomen.

De tijden waarop de verlichting aan mag zijn, zijn geregeld in artikel 3.148 van het Activiteitenbesluit. Organiseert u een sporttoernooi dat na 23.00 uur eindigt?  Of wilt u de verlichting buiten het sporten om langer aanhouden? Dat is maximaal 8 keer per kalenderjaar mogelijk. Hiervoor moet u wel een melding doen bij de gemeente voor een incidentele festiviteit.

U meldt uw festiviteit uiterlijk twee weken van tevoren. U kunt een melding online indienen. U heeft hiervoor een DigiD nodig. De festiviteit mag worden gehouden als u bevestiging heeft ontvangen van de gemeente, waarin wordt ingestemd met de activiteit/festiviteit.

Festiviteit melden

De gemeente heeft een aantal dagen aangewezen waarop u extra geluid mag produceren. Het zijn dagen waarop grote activiteiten in de gemeente plaatsvinden zoals met Koningsnacht, Carnaval en Oudjaarsavond/nacht.

Ook bij een aantal terugkerende evenementen mag u op vrijdag en zaterdag tijdens het evenement extra geluid produceren. Het gaat om de dagen waarop de Kermis, Veerse dag, Rondje den Berg of de Dollemansdagen plaatsvinden.