Economie en toerisme

De gemeente Geertruidenberg is gastvrij naar haar bezoekers, biedt een fijn leefklimaat voor de inwoners, voorziet in ruimte voor ondernemerschap en groeit toe naar een circulaire, duurzame en innovatieve economie. Met deze omschrijving geven wij vorm aan de maatschappelijke opgave over economie en toerisme. Voor het verder vormgeven van deze opgave hebben we tal van partijen nodig, de VOG, de winkeliers, het Toeristisch Platform en onze regiogemeenten.

Geertruidenberg heeft het 4e grootste industrieterrein in regio West-Brabant

Dat is iets om trots op te zijn en het biedt kansen. We betrekken het bedrijfsleven bij de gemeenschap en we werken intensief samen met de ondernemers om het vestigingsklimaat te verbeteren. We stimuleren maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook ondersteunen we de lokale behoefte aan technisch personeel door onder andere samen te werken met de VOG, ZLTO, het scholenveld en OTG. We zetten in op lokale ondernemers bij aanbestedingen.

Ons voornemen is om meer toeristische bezoekers aan te trekken

  • Dit doen we door het merk “Vestingstad aan de Biesbosch” te versterken en door het ondersteunen/stimuleren van het toeristisch ondernemerschap in de stad Geertruidenberg. Hiervoor werken we samen met onze regiogemeenten.
  • Ook sluiten we aan bij regionale verbanden zoals de RWB, de Nederlandse Vereniging van Vestingsteden en de Zuiderwaterlinie.
  • In de drie kernen willen we de recreatieve mogelijkheden voor bezoekers en inwoners uitbreiden. Hierbij werken we samen met de regio, de VVV en onze inwoners.
  • De problematiek rond Hermenzeil is zo complex en er is zoveel geld mee gemoeid, dat we moeten erkennen hiervoor - met behoud van de zeggenschap over het gebied - ondersteuning van onder andere de provincie nodig te hebben. Hierover zullen we zo spoedig mogelijk in overleg treden met de provincie en de gemeenteraad over de uitkomst daarvan rapporteren.

Wethouder Mike Hofkens is portefeuillehouder van de opgave Economie en toerisme.