Zitting gemeentelijk stembureau

Het gemeentelijk stembureau (GSB) stelt de uitslag van de Europese Verkiezingen vast in een openbare zitting op vrijdag 7 juni 2024 om 10.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. 

De processen-verbaal die zijn opgemaakt op donderdag 6 juni worden dan gecontroleerd. Na de controle wordt de zitting opgeschort. De definitieve uitslag mag namelijk pas worden vastgesteld en bekend gemaakt nadat alle stembureaus in alle Europese landen zijn gesloten. 

Op maandag 10 juni 2024 wordt de openbare zitting hervat om 9.00 uur. De definitieve uitslag wordt vastgesteld en bekend gemaakt. Daarna zal deze op onze website worden gepubliceerd.