Woningbouwproject Tuin van Sandoel

Overzicht Tuin van SandoelOp het terrein van de voormalige school aan de Vijfhoevenlaan in Raamsdonksveer, waar zich nu nog sportschool van Drunen en Koloszaal bv. bevinden ontwikkelt Van Willigen Partners drie appartementencomplexen. De appartementencomplexen gaan bestaan uit drie en vier bouwlagen, met in totaal 60 appartementen. Het gaat om appartementen variërend in verschillende prijsklassen en verschillende groottes, van ca. 55 tot 107 m2.

Tussen de bouwblokken ontstaat veel ruimte voor een groene invulling. De voormalige Tuinstraat liep vanaf de kruising Sandoel, Boterpolderlaan, Grote Kerkstraat ongeveer in de richting van de Kasteellaan. Vandaar dat er is gekozen om het project de naam ‘Tuin van Sandoel’ te geven.

Situatietekening Tuin van Sandoel

Op 24 februari 2022 heeft de gemeenteraad de startnotitie ‘woningbouw Koloszaal, Kasteellaan 21’ vastgesteld. In de startnotitie stelt de raad de kaders waar binnen de ontwikkelaar het plan verder kan uitwerken.

Voorafgaand aan het vaststellen van de startnotitie heeft de ontwikkelaar diverse gesprekken gevoerd met (een afvaardiging van) de direct omwonenden van het plangebied. Dit heeft er toe geleid dat er nog enkele wijzigingen in het planconcept zijn doorgevoerd. Onder andere is het aantal bouwlagen van het bouwblok dat het dichtst op de naastgelegen woningen ligt beperkt tot 3. En is er kritisch gekeken naar de posities van balkons en raampartijen om de privacy van omwonenden zoveel mogelijk te beschermen.

Op 22 december 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Vijfhoevenlaan te Raamsdonksveer’ (NL.IMRO.0779.RVBPVijfhoevenlaan-vs01) vastgesteld. Dit bestemmingsplan is nodig om de ontwikkeling mogelijk te maken. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 5 januari tot en met 15 februari 2023 ter inzage. Tijdens die periode kan er beroep worden ingesteld tegen het plan. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het bestemmingsplan is te zien op Ruimtelijkeplannen.nl.

Visual Tuin van Sandoel

Als er tegen het bestemmingsplan geen voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt op 16 februari 2023 het bestemmingsplan in werking.

De ontwikkelaar verwacht eind februari 2023 de omgevingsvergunning aan te vragen.

De sloop van het voormalige schoolgebouw wordt in september 2023 verwacht.

De verkoop van de appartementen start medio april 2023.

Visual Tuin van Sandoel

 

Op dit moment is de verkoop van de appartementen nog niet gestart. Houd deze site of die van de ontwikkelaar in de gaten. Of maak je interesse kenbaar bij Mol & Roubos Makelaardij.