Wie mag stemmen?

U mag stemmen voor de Provinciale Staten verkiezing als u:

  • 18 jaar of ouder bent op 15 maart 2023
  • op 30 januari 2023 in de provincie Noord-Brabant bent ingeschreven
  • Nederlander bent
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht

U mag stemmen voor de Waterschapsverkiezing als u:

  • 18 jaar of ouder bent op 15 maart 2023
  • op 30 januari 2023 in de het gebied van het waterschap Brabantse Delta woont
  • niet uitgesloten bent van  het kiesrecht

Goed om te weten

Als u mag stemmen voor de Provinciale Staten en-/of Waterschapsverkiezingen, dan ontvangt u vanzelf een stempas. Het kan zijn dat u maar één stempas krijgt, omdat u maar voor één van de twee verkiezingen stemrecht heeft.