Wie mag stemmen?

U mag stemmen voor het Europese Parlement als u:

  • 18 jaar bent of ouder
  • De Nederlandse nationaliteit heeft, of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie
  • Niet bent uitgesloten van het kiesrecht