Wet open overheid (Woo)

De gemeente openbaart informatie over beleid en plannen. Dit doen wij via diverse kanalen, in de krant, op onze website en op social media. Wilt u meer weten over de beschikbaarheid van publieke informatie? Dan kunt u in contact opnemen met onze Woo-contactfunctionaris de heer M. Peemen via 140162. Woo staat voor Wet open overheid. Verder staat het u vrij om een Woo-verzoek in te dienen. Dit kan op verschillende manieren. Hieronder treft u meer informatie.

Online indienen

Wilt u informatie over gemeentelijk beleid en uitvoering dat nog niet openbaar is en gaat het u niet om openbaarmaking aan iedereen? Dan kunt u een gewoon informatieverzoek indienen of vragen stellen. Dat kan via de post of via 14 0162. 

Dien het Woo-verzoek bij voorkeur online met DigiD. Ook kunt u een Woo-verzoek per post indienen of afgeven bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt geen WOO-verzoek indienen via e-mail, fax of het antwoordnummer van de gemeente!

  • Iedereen kan een WOO-verzoek indienen.
  • Het verzoek moet gaan over beleid of uitvoering of voorbereiding hiervan.
  • In het verzoek geeft u zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • U dient uw Woo-verzoek online, per post of via de balie in.
  • U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging.
  • De gemeente kan vragen aan u stellen om zo goed mogelijk te weten te komen welke informatie u precies wilt. Dan wordt de behandeling van uw verzoek tijdelijk stopgezet, maar weer hervat als de gevraagde informatie is ontvangen. De tijd dat de behandeling stil heeft gelegen, wordt aan de beslistermijn toegevoegd. U ontvangt daarover altijd een brief.
  • De gemeente beslist zo snel mogelijk over uw verzoek. De wettelijke afhandeltermijn is 4 weken, met één mogelijke verlenging van maximaal 2 weken.

Het in behandeling nemen van een WOO-verzoek is gratis. Wel brengen wij kosten in rekening voor het verstrekken van (digitale) kopieën op grond van de WOO. Raadpleeg onze Legesverordening voor de hoogte hiervan.

Wilt u informatie over gemeentelijk beleid en uitvoering dat nog niet openbaar is en gaat het u niet om openbaarmaking aan iedereen? Dan kunt u een gewoon informatieverzoek indienen of vragen stellen. Dat kan via de post of via 140162.