Werkaanvaardingspremie

Als u na een uitkering aan het werk gaat, heeft u recht op een werkaanvaardingspremie. Deze premie wordt maar 1 keer toegekend. U ontvangt deze premie in 2 delen, namelijk als u 6 maanden na uw uitkering aan het werk bent en als u na 12 maanden na uw uitkering nog aan het werk bent.

Werkaanvaardingspremie aanvragen

U kunt een aanvraag indienen voor een werkaanvaardingspremie als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft voordat u weer aan het werk gaat, langer dan 12 maanden achter elkaar een uitkering ontvangen op grond van de Participatiewet, Ioaw of Ioaz.
  • U heeft minimaal 6 maanden achter elkaar en minimaal 12 uur per week gewerkt in een dienstbetrekking.

Hoogte werkaanvaardingspremie

Als u naast uw inkomsten nog een uitkering nodig heeft, ontvangt u nadat u 6 maanden achter elkaar hebt gewerkt een premie van € 250,-. Als u vervolgens na 12 maanden nog steeds aan het werk bent in een dienstbetrekking, kunt u nog een keer € 250,- aanvragen.

Mocht u naast uw werk geen uitkering meer nodig hebben, dan ontvangt u nadat u 6 maanden achter elkaar hebt gewerkt € 500,-. Na 12 maanden kunt u nog een keer € 500,- aanvragen.