Wat doet de gemeenteraad

Het bestuur van de gemeente bestaat uit drie organen: het college van burgemeester en wethouders (B&W), de burgmeester en de gemeenteraad. De gemeenteraad controleert het college van B&W en de gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Bijvoorbeeld over onderwijs, nieuwbouw of de hoogte van de belastingen.

De belangrijkste taak van de gemeenteraad is het vertegenwoordigen van de inwoners. Iedere 4 jaar kiezen inwoners de raadsleden. Dit doen zij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Daarnaast houdt de gemeenteraad toezicht op het dagelijks werk van de gemeente en bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid. De leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen dus beslissingen die voor de gemeente belangrijk zijn.