Vrijwilligersverzekering

De gemeente Geertruidenberg heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten. We hebben dit gedaan omdat het voor vrijwilligers belangrijk is om goed verzekerd te zijn. Tijdens vrijwilligerswerk kan er altijd iets gebeuren waardoor u schade lijdt.

Vrijwilligers die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verrichten voor anderen en/of de samenleving. Er moet hierbij wel sprake zijn van werkzaamheden met een maatschappelijk belang. U kunt hierbij denken aan: de mantelzorgers, maatschappelijke stagiaires, voorleesouders, klaar-overs, de vrijwilligers die actief zijn bij sportverenigingen, in verzorgingstehuizen, vrijwilligers die een speeltuin opknappen, begeleiding geven bij zwemlessen, taaltraining geven aan nieuwkomers etc. Voor deze vrijwilligers geldt geen leeftijdsgrens.

De vrijwillige brandweer en vrijwillige politie dienen ook een maatschappelijk belang. Toch kunnen zij geen beroep doen op de vrijwilligersverzekering.

Vrijwilligers zijn automatisch verzekerd en hoeven zich niet aan te melden.

Let op: Het is van belang dat organisaties die vrijwilligers inzetten ook een eigen algemene aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Vrijwilligers die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verrichten met een commercieel belang. U kunt hierbij denken aan vrijwilligers die helpen bij festivals, muziek-, vrijetijd- en zakelijke evenementen, tentoonstellingen etc..

De vrijwilligersverzekering van de gemeente is een secundaire verzekering (vangnet).

De eigen verzekering van de vrijwilliger en/of van de organisatie gaat altijd voor. U bent in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het verrichten van vrijwilligerswerk en het afsluiten van verzekeringen.

Onze vrijwilligersverzekering is extra naast de eigen verzekering van de vrijwilliger en/of die van de organisatie. Schades die niet of niet volledig vergoed worden door de eigen verzekering kunt u bij ons indienen.

De vrijwilligersverzekering is voor:

  • Verkeersaansprakelijkheid Rechtspersonen
  • Aansprakelijkheid vrijwilligers
  • Aansprakelijkheid Rechtspersonen
  • Bestuurdersaansprakelijkheid Vrijwilligers
  • Ongevallen Vrijwilligers
  • Rechtsbijstand Vrijwilligers
  • Persoonlijke eigendommen Vrijwilligers

Heeft u vragen over de vrijwilligersverzekering? Neemt u dan contact op met het team Juridische Zaken van de gemeente Geertruidenberg. Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer 14 0162 of via e-mail juridischezaken@geertruidenberg.nl.

Kijk voor meer informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering op de website van Centraal Beheer.