Vragen en antwoorden over duurzame opvanglocatie

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden. Deze vragen worden regelmatig bijgewerkt.

Vluchtelingen

Vluchtelingen zijn mensen die door oorlog of andere redenen in gevaar zijn of bang zijn voor hun leven en gevlucht zijn uit hun eigen land. Ze vragen of ze in ons land mogen blijven omdat ze in Nederland veilig zijn. 

Asiel aanvragen 

Als vluchtelingen vragen of ze in Nederland mogen blijven, dan noemen we dat: asiel aanvragen. 

Asielzoekers 

Vluchtelingen die vragen of ze mogen blijven (asiel aanvragen), noemen we asielzoekers. Tijdens het wachten op de beslissing of ze mogen blijven, worden ze opgevangen in asielzoekerscentra (azc’s) of regionale opvanglocaties.

Statushouder 

Als asielzoekers te horen hebben gekregen dat ze mogen blijven in Nederland, noemen we ze statushouders. Vanaf dat moment hebben ze een officiële verblijfsstatus en recht op een woning in Nederland.

Noodopvang 

Noodopvang betekent dat het om tijdelijke opvang gaat. Veel statushouders wonen nog in een asielzoekerscentrum, omdat er geen woningen zijn voor ze. Dit komt doordat er in Nederland te weinig woningen zijn. Omdat de statushouders nog in het azc wonen, zijn er op die opvanglocaties weer te weinig plekken voor nieuwe asielzoekers. Daarnaast is er in Nederland een tekort aan AZC's in verhouding met de toenemende instroom. Daarom zijn er in alle gemeenten in Nederland extra opvanglocaties nodig. Dat gaat dus om tijdelijke noodopvang van asielzoekers en statushouders die wachten op een woning.

Waarom vangt de gemeente vluchtelingen op?

Door de komst van de Spreidingswet, heeft iedere gemeente een verantwoordelijkheid om bij te dragen in een oplossing voor dit maatschappelijke vraagstuk. Gemeente Geertruidenberg heeft door de komst van de Spreidingswet op dit moment een wettelijke opgave om circa 125 asielzoekers op te vangen. Naast de opvang van asielzoekers hebben gemeenten ook een verantwoordelijkheid om Oekraïense ontheemden op te vangen. Voor de gemeente Geertruidenberg gaat dit nu om een opgave van circa 90 opvangplekken.

Hoe komen jullie tot een geschikte locatie of locaties? 

Om op een zorgvuldige manier te komen tot een geschikte locatie of locaties betrekken we alle inwoners, ondernemers en de gemeenteraad bij het proces dat we doorlopen. Het proces ziet er als volgt uit: 
Fase 1: Opstellen criteria voor opvang/opvanglocaties (maart-juni 2024)
Fase 2: Zoeken van locatie(s) o.b.v. opgestelde criteria  (juni-augustus 2024)
Fase 3: Realiseren opvanglocatie (september 2024 en verder) 
Fase 4: Exploiteren opvanglocatie (opening/evaluatie/afbouwlocatie-sluiten)

Hoe hebben jullie de criteria opgesteld? 

Tijdens 3 participatiebijeenkomsten in april hebben inwoners en ondernemers criteria aangegeven die ze belangrijk vinden waaraan een opvanglocatie zou moeten voldoen. Deze criteria zijn door een werkgroep gebundeld en geprioriteerd. Dit heeft een overzicht opgeleverd met de meest voorkomende en belangrijke criteria. 

Wat is hierin de rol van de gemeenteraad? 

Dit overzicht met criteria is in juni voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft de criteria vastgesteld en vormen de kaders van waaruit we op zoek gaan naar een geschikte locatie of locaties.

Wie betaalt alle kosten voor de opvang?

Het Rijk betaalt de kosten voor de opvang van vluchtelingen, wanneer er concrete locaties in beeld komen worden ook de financiële consequenties in beeld gebracht.
Het COA betaalt op dit moment de kosten voor de noodopvang van de 35 asielzoekers die in het Hoge Veer wonen. Voor de opvang van Oekraïense ontheemden ontvangen we middelen vanuit het Rijk. Deze middelen dekken alle kosten. 

Gaat de opvang van vluchtelingen ten koste van de (toename) woningvoorraad voor eigen inwoners? 

We zien dat de woningnood hoog is. Net als in veel andere gemeenten zoeken meer mensen woningen dan dat er beschikbaar zijn. Het gaat om een brede groep van woningzoekenden: van starters tot senioren; van alleenstaanden tot gezinnen en van personen met een lichamelijke of sociale beperking tot vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. 

Naast onze wettelijke taakstelling om vluchtelingen op te vangen onderzoeken we in de gemeente meerdere locaties om de totale woningvoorraad te vergroten.

Mogen inwoners ook meedenken over geschikte locaties? 

Jazeker, de ideeën van inwoners zijn zeer welkom. Tijdens de participatiesessies in april hebben inwoners en ondernemers criteria aangegeven die ze belangrijk vinden waaraan een opvanglocatie zou moeten voldoen. Deze criteria is door een werkgroep geclusterd en geprioriteerd. Dit overzicht is door de gemeenteraad vastgesteld en vormen de kaders voor onze zoektocht. We zoeken naar locaties die het beste passen bij de vastgestelde criteria. 
Inwoners konden hun ideeën voor een locatie tot en met 26 juni jl. aan de gemeente doorgeven. 

Waar kan ik de vastgestelde criteria vinden? 

De vastgestelde criteria vindt u hier: Geertruidenberg.nl/vastgestelde-criteria 

Wanneer weten jullie welke locatie(s) in aanmerking komen? 

We gaan er nu vanuit dat we de zomermaanden, tot en met augustus,  nodig hebben om de opgehaalde locaties te onderzoeken en te beoordelen aan de hand van de vastgestelde criteria. 

Het aantal vluchtelingen dat Geertruidenberg moet opvangen wordt steeds meer, waar is het einde? 

Vanuit zowel het Rijk als vanuit de Provincie is op dit moment de druk erg hoog. De aantallen nemen inderdaad steeds toe. Er wordt steeds periodiek gekeken naar aantallen op te vangen vluchtelingen. De aantallen zijn gerelateerd aan de grootte van de gemeente en de omvang van de toestroom. 

Hoe blijf ik op de hoogte van wat er allemaal gebeurt?

Via de gemeentelijke kanalen, website Geertruidenberg.nl/opvanglocaties, gemeentepagina in De Langstraat en de social media kanalen van de gemeente. 
We brengen ook wekelijks een algemene nieuwsbrief uit waarin ook informatie komt over de noodopvang van asielzoekers in het Hoge Veer. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen? Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via: Geertruidenberg.nl/nieuwsbrieven