Vragen en antwoorden opvang in het Hoge Veer

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden. Deze vragen worden regelmatig bijgewerkt.

Staat uw vraag hier niet tussen? Dan kunt u een e-mail sturen naar opvanglocatie@geertruidenberg.nl of bellen naar 14 0162. 

Waarom biedt de gemeente ruimte voor noodopvang aan?

In ter Apel loopt het spaak omdat er een tekort aan opvangplekken en een tekort aan woningen voor statushouders is. Dit leidt dit tot schrijnende situaties in Ter Apel. Geertruidenberg neemt deze verantwoordelijkheid gedeeltelijk op zich voor de regio de Baronie door binnenkort 50 asielzoekers op te vangen in het Hoge Veer.

Hoe lang blijven de asielzoekers? 

De noodopvang is voor een beperkte periode. De gemeenteraad heeft op 11 juni 2024 besloten dat het Hoge Veer tot en met 31 oktober 2025 open kan blijven voor de opvang van vluchtelingen. 

Hoeveel asielzoekers wonen er in de noodopvanglocatie? 

Het gaat om 50 asielzoekers. 

Hoe ziet de samenstelling van de groep asielzoekers eruit?

Op dit moment wonen er vooral gezinnen, koppels en moeders met kinderen in de noodopvang van het Hoge Veer. 

Waar is de noodopvang? In welk gedeelte van het gebouw?

De opvang vindt plaats op een aparte vleugel van de tweede verdieping en we zetten de derde verdieping van het pand hiervoor in. 

Waarom houdt het college zich niet aan haar belofte? Dus dat de opvang in het Hoge Veer tot uiterlijk 1 oktober 2024 is? 

De gemeente heeft geen belofte gedaan rondom opvang op het Hoge Veer. De gemeenteraad van Geertruidenberg heeft op 14 december 2023 middels een amendement besloten om de opvang van vluchtelingen in het Hoge Veer per 30 september 2024 te beëindigen. In verband met nieuwe ontwikkelingen heeft het college de gemeenteraad het voorstel voorgelegd om de opvang van vluchtelingen te verlengen tot en met 31 oktober 2025 en een ophoging van het aantal asielzoekers met 15 personen in de noodopvang. De raad heeft op 11 juni hierover een besluit genomen. 

Wanneer gaan er stappen ondernomen worden om nieuwbouw te realiseren op de plek van het Hoge Veer?

De gemeenteraad heeft besloten dat de opvang in Het Hoge Veer verlengd wordt tot en met 25 oktober  2025. Het streven is om per die datum het Hoge Veer te sluiten zodat het herontwikkeld kan worden. Dit betekent dat waarschijnlijk de eerste geplande zichtbare werkzaamheden zullen plaatsvinden vanaf 31 oktober 2025, waarna de eerste ontmantelings-/sloopwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Hierbij gaan wij er vanuit dat de verschillende ruimtelijke procedures doorlopen zijn. De eerste fysieke bouwwerkzaamheden zullen daar achteraan plaatsvinden. 

Waarom kan Thuisvester (eigenaar van het Hoge Veer) niet beginnen met de sloop van het pand in oktober 2024? 

Dit heeft onder andere te maken met flora & fauna rondom het Hoge Veer. Hierdoor bestaat een grote kans dat het terrein een lange tijd braak komt te liggen.

Hoe borgen jullie de veiligheid voor bewoners en direct omwonenden?

Als gemeente doen we wat we kunnen om te zorgen dat de (noop)opvang voor iedereen zo prettig mogelijk verloopt: voor de asielzoekers, de Oekraïense vluchtelingen en de omgeving van de noodopvang. Dat betekent dat we vragen, zorgen en ideeën van de omgeving serieus nemen en dat we zorgen dat de vluchtelingen en asielzoekers een zo goed mogelijk verblijf hebben. Met verschillende partners zoals Refugee team en vrijwilligers organiseren we een programma voor een zinvolle tijds- en dagbesteding. In de opvang gelden voor alle bewoners huisregels. Er zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiligers op de locatie (en rondom het pand) aanwezig en er wordt, zoals gebruikelijk, een bezoekersregeling gehanteerd. 

Hoe zit het met de gezondheid van de vluchtelingen?

Vluchtelingen worden direct bij aankomst in Nederland medisch gecontroleerd. De GGD is hierbij betrokken.

Gaan kinderen van de (nood)opvang in de gemeente Geertruidenberg naar school?

Alle kinderen in Nederland vallen tot hun achttiende onder de Leerplichtwet, dus ook die in de noodopvang. Of en in hoeverre het lukt om de kinderen onderwijs aan te bieden gedurende de waarschijnlijk korte tijd die ze hier verblijven, is moeilijk te voorspellen.

Waar kunnen we terecht met vragen, klachten en problemen?

Er zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiligers op de locatie de locatie aanwezig. Voor vragen aan de gemeente neemt u contact op via opvanglocatie@geertruidenberg.nl. Bij spoed belt u de politie via 112, heeft u wel hulp nodig maar is het geen spoed, dan belt u de politie via  0900 8844.

Wie betaalt de opvang van vluchtelingen? 

De kosten van de noodopvang worden volledig vergoed door het COA.
De kosten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen wordt betaald door het Rijk.