Vragen en antwoorden Hermenzeil

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden. Deze vragen worden regelmatig bijgewerkt.

Staat uw vraag hier niet tussen? Dan kunt u een e-mail sturen naar opvanglocatie@geertruidenberg.nl of bellen naar 14 0162. 

Waarom heeft college B&W begin van dit jaar Hermenzeil aan het COA aangeboden als mogelijke locatie voor de opvang van asielzoekers? 

In Nederland zijn te weinig opvangplekken voor vluchtelingen. Al langere tijd is het duidelijk dat de meest bekende opvangplek voor vluchtelingen (in Ter Apel) niet voldoet omdat er te weinig doorstroom is vanuit ter Apel naar andere azc’s. Het Rijk vraagt daarom alle gemeenten in Nederland om te helpen. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen in deze landelijke vluchtelingenopvang en willen mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld humaan opvangen. Dit doen we samen met alle andere gemeenten die bij “De Baronie" horen en we maken daar ook afspraken over. Door zelf een locatie aan te bieden aan het COA wilden we regie houden in dit maatschappelijke vraagstuk.

Waarom is er nu besloten dat Hermenzeil als opvanglocatie voor asielzoekers niet doorgaat? 

Tijdens ‘De Raad Besluit’ van donderdag 23 november jl. heeft een meerderheid van de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college is gevraagd om te stoppen met Hermenzeil als opvanglocatie voor asielzoekers. De gemeenteraad is het hoogste orgaan. Als hij geen toekomst ziet in Hermenzeil voor de opvang van asielzoekers, betekent dat geen draagvlak om door te gaan met deze locatie. Op 5 december heeft het college het definitieve besluit genomen om de raad hierin te volgen.

Waarom hadden jullie voor Hermenzeil gekozen? 

Hermenzeil had als voordeel dat het direct beschikbaar zou zijn en geschikt gemaakt kon worden voor de opvang van asielzoekers. 

Nu Hermenzeil niet doorgaat, komt er dan op een andere plek een opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente Geertruidenberg?

Op 14 december heeft de gemeenteraad van Geertruidenberg besloten om 35 asielzoekers zo snel als mogelijk te huisvesten in het voormalige Hoge Veer in Raamsdonksveer.  De noodopvang is voor de periode van 3 maanden, met de mogelijkheid tot verlenging met telkens 3 maanden, tot uiterlijk 30 september 2024.

De meerderheid van de gemeenteraad heeft aangegeven niet tegen de komst van asielzoekers te zijn. Hoe gaat dit nu verder? 

Het vraagstuk over de opvang van o.a. asielzoekers blijft actueel. Daarom gaat het college  de komende tijd met de gemeenteraad in gesprek om te onderzoeken hoe de gemeente Geertruidenberg in de toekomst kan gaan bijdragen aan dit maatschappelijke vraagstuk.

De gemeenteraad heeft op 14 december 2023 besloten om 35 asielzoekers zo snel als mogelijk te huisvesten in het voormalige Hoge Veer in Raamsdonksveer. Deze noodopvang is voor de periode van 3 maanden, met de mogelijkheid tot verlenging met telkens 3 maanden, tot uiterlijk 30 september 2024. Vanaf 27 december 2023 kunnen de asielzoekers terecht in Het Hoge Veer. 

Wat gaat er met de locatie Hermenzeil gebeuren? 

Dat is nu nog niet bekend. De gemeente gaat zich beraden over de toekomst van Hermenzeil.

Moet de gemeente opvang aanbieden aan asielzoekers?

In Nederland zijn te weinig opvangplekken voor vluchtelingen. Al langere tijd is het duidelijk dat de meest bekende opvangplek voor vluchtelingen (in Ter Apel) niet voldoet  omdat er te weinig doorstroom is vanuit ter Apel naar andere azc’s. Het Rijk vraagt daarom alle gemeenten in Nederland om te helpen. Samen met andere gemeenten bij ons in de buurt, maken we afspraken over de opvang van vluchtelingen. De gemeente vindt het belangrijk om mensen te helpen die steun nodig hebben. Er is door het college besloten dat er geen opvanglocatie komt op Hermenzeil. Het vraagstuk over de opvang van asielzoekers blijft actueel,  zowel vanuit de taakstelling die we hebben als ook vanuit humaan oogpunt. 

Vluchtelingen

Vluchtelingen zijn mensen die door oorlog of andere redenen in gevaar zijn of bang zijn voor hun leven en gevlucht zijn uit hun eigen land. Ze vragen of ze in ons land mogen blijven omdat ze in Nederland wel veilig zijn. 

Asiel aanvragen 

Als vluchtelingen vragen of ze in Nederland mogen blijven, dan noemen we dat: asiel aanvragen. 

Asielzoekers 

Vluchtelingen die vragen of ze mogen blijven, noemen we asielzoekers. Tijdens het wachten op de beslissing of ze mogen blijven, worden ze opgevangen in asielzoekerscentra (azc’s) of regionale opvanglocaties.

Statushouder 

Als asielzoekers te horen hebben gekregen dat ze mogen blijven in Nederland, noemen we ze statushouders. Vanaf dat moment hebben ze recht op een woning in Nederland.

Noodopvang 

Noodopvang betekent dat het om tijdelijke opvang gaat. Veel statushouders wonen nog in een asielzoekerscentrum, omdat er geen woningen zijn voor ze. Dit komt doordat er in Nederland te weinig woningen zijn. Omdat de statushouders nog in het azc wonen, zijn er op die opvanglocaties weer te weinig plekken voor nieuwe asielzoekers. Daarom zijn er in alle gemeenten in Nederland extra opvanglocaties nodig. Dat gaat dus om tijdelijke noodopvang van asielzoekers en statushouders die wachten op een woning.

Regionale Opvanglocatie(ROL) 

Kleinschalige regionale opvanglocatie voor asielzoekers.