Verslag VisieCafé Raamsdonk 21112019

Inleiding

Op donderdag 21 november vond het VisieCafé voor de Omgevingsvisie van Raamsdonk plaats. Tijdens deze avond waren we te gast bij Ontmoetingscentrum Raamsdonk om in gesprek te gaan over de toekomst van Geertruidenberg. De Inwoners praatten met elkaar aan de hand van een aantal thema’s over de toekomst van Geertruidenberg. Deze inbreng wordt gebruikt om de Omgevingsvisie voor de gehele gemeente te maken.

Wethouder Adriaan de Jongh opende de avond met een presentatie. Hij vertelde dat de inwoners met deze avond een bijdragen gingen leveren aan de toekomst van onze gemeente. Hoe de beschikbare ruimte ingericht wordt met wonen, werken en recreëren, groen, water en duurzaamheid. Zodat in Geertruidenberg de toekomstige generaties volop van het leven en in al zijn diversiteit kunnen genieten.

Daarna inspireerde Frans Peters de deelnemers met zijn verhaal over het initiatief rondom het Koningspark. Het doel van zijn initiatief is om biodiversiteit, woonkwaliteit en leefbaarheid in het Koningspark te vergroten. Daarna schoven de deelnemers aan bij de thematafels om samen in gesprek te gaan. De thema’s van deze avond waren: wonen in de wijk, groen, water en klimaat, nieuwe energie en gezond leven. Het thema Werken en ondernemen werd door niet gekozen en is daarom vervangen door een extra ronde van Wonen in de wijk. Hieronder volgt een verslag en de belangrijkste punten die op tafel zijn gekomen, gesorteerd op thema.

Nieuwe energie

 • De gemeente moet het goede voorbeeld geven als het gaat over de energietransitie. Begin met het verduurzamen van eigen panden en leg zonnepanelen op de daken, geven de deelnemers aan.
 • Nieuwe energie brengt ook bekende en nieuwe risico’s mee. Als voorbeeld noemt een deelnemer een batterij die in brand vliegt. Daar moeten we ook over nadenken. - Bewoners zijn er van bewust dat het gebruik van energie moet veranderen.
 • Er ligt een kans om bestaande gebouwen beter te isoleren.
 • We leveren al 100 jaar energie aan de regio, daarom voelen bewoners dat wij ‘onze’ bijdrage geleverd hebben. Nu is het ook aan anderen om hun bijdrage te leveren.
 • Nieuwe energie-opwekkers zoals zon en wind zien we het liefst langs bestaande infrastructuur en op bedrijventerreinen. Windturbines hebben echter weinig draagvlak aan tafel, mede doordat een groot deel van het bebouwde grondgebied al industrie is binnen de gemeente Geertruidenberg.
 • Bewoners geven alternatieven voor duurzame opwekking en opslag zoals: waterstof, aqua en geothermie (de rivieren en riolering als energiebron, grootschalige opslag in WKO). Locaties hiervoor zijn bijvoorbeeld de huidige industrieterreinen en het Amer terrein.

Bereikbaarheid

 • In de hele omgeving moeten er meer voetpaden en fietspaden komen. Zo kan de veiligheid worden verbeterd voor fietsers en wandelaars.
 • Nu zijn er weinig wandelroutes in de omgeving. Het creëren van ommetjes, kruispadjes, zandpadjes en doorsteekpadjes kan daar verandering in aan brengen.
 • De verkeersituatie rondom de school is levensgevaarlijk door het autoverkeer, parkeren, fietsers en voetgangers.
 • Het sluipverkeer is een groot probleem en de deelnemers verwacht dat dit niet minder zal worden. “Bij Waspik er af en achter Lambertuskerk” gaat het sluipverkeer. Hoe gaan we hiermee om?
 • De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is slecht in Raamsdonk. In de avond rijden er maar bussen tot 19.00 uur en in het weekend rijdt er niets. Dit is een probleem, zeker voor de bewoners die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Zowel de inwoners van Raamsdonk kunnen nergens heen, maar ook bezoekers komen het dorp niet in op deze wijze.
 • Er wordt in dit gebied veel te hard gereden. Het lijkt soms wel een racebaan. Op wegen waar je slechts 30 km/uur mag wordt er vaak dubbel zo hard gereden. - Inwoners willen graag meedenken over de bereikbaarheid en waar nodig is een bijdragen leveren in dat proces.

Gezond leven

 • Gezond leven kan best een uitdaging zijn in het dorp. De slechte verkeersveiligheid maakt het onaantrekkelijk om buiten te wandelen en fietsen. Dit komt door de maximale snelheid, slechte bestrating en de hoeveelheid (sluip)verkeer. De omgeving nodigt dan ook niet aan om naar buiten te gaan.
 • Als het Halvezolenpad doorgetrokken zou worden voor wandelen en fietsen, zouden de deelnemers veel sneller een ommetje maken. Ook zou er een betere fietsverbinding moeten komen met Raamsdonksveer
 • Voor kinderen is er te weinig speelruimte in een groene omgeving. Groenvoorzieningen kunnen door de slechte verkeersveiligheid niet veilig worden bereikt en/of gebruikt om op en rondom te spelen. Er is wel een speeltuintje, skatebaan en voetbalveldje in het dorp. Dit zijn er echter te weinig, en volgens bewoners is er veel viezigheid en slecht onderhoud.
 • Een deelnemer geeft wel aan dat je hier als bewoners niet op de gemeente moet blijven wachten. Maak zelf een voorstel voor nieuwe ontmoetingsplekken, speelplekken of anderszins. Ook als je vind dat een verkeerssituatie onveilig is, zoals bij de school, doe dan zelf een voorstel om de weg veiliger te maken.
 • Raamsdonk wordt niet erg schoon ervaren, zeker als het gaat om bijvoorbeeld luchtkwaliteit. Dit komt door het vele verkeer van de snelwegen, het sluipverkeer, natuurlijk de Amercentrale maar ook door de agrarische bedrijven. Bewoners vinden wel dat dit erbij hoort in het landelijk gebied.
 • Ook de Amercentrale zorgt voor een ongezonde omgeving. “Alles bij elkaar komt er veel ongezonds bij ons neer uit de lucht” zeggen bewoners. De gemeente kiest hier meer voor economische belangen dan voor de gezondheid van de burgers volgens de bewoners. De Amercentrale past ook helemaal niet bij de Biesbosch. Groen, water en het klimaat
 • De gemeente moet volgens de deelnemers een rol pakken in het stimuleren, promoten en informeren over deze onderwerpen. Bewoners weten vaak niet waar het over gaat en wat ze er zelf aan kunnen doen. “We moeten er met z'n allen iets aan doen” zegt een deelnemer.
 • De gemeente mag dan ook best wat meer de samenleving aanjagen. Een voorbeeld wat genoemd wordt is om kinderen via de scholen ook educatie op de boerderij te bieden. Ook wordt genoemd dat de gemeente sedumdaken, regentonnen, ontharding tuinen en groene erfafscheidingen meer kan promoten. Daarnaast kan de gemeente op de eigen daken, parkeerterreinen en erfafscheidingen het goede voorbeeld kan geven.
 • Het gaat aan deze thematafel veel over de afvoer van regenwater, dat is een veelvoorkomend probleem binnen de gemeente en daar hebben mensen een duidelijk beeld bij. Een deelnemer geeft daarin mee dat als je op een moment, de bestrating grootschalig gaat herinrichten, dat dit dan meegenomen moet worden. Kijk naar meer groen, of hoe de afvoer van hemelwater kan worden afgekoppeld van het riool.
 • Als we naar buiten kijken zien we genoeg mogelijkheden voor meer groen. Bij parkeerplekken worden nu bijvoorbeeld alles bestraat. Waarom kiezen we niet voor grasbetontegels waar het water