Verkabeling 150 kV-verbinding

Om de leveringszekerheid van elektriciteit nu en in de toekomst te garanderen, voert TenneT in Nederland onderhoudswerkzaamheden en aanpassingen aan het elektriciteitsnet uit.

De 150 kV-hoogspanningsverbinding die loopt door Geertruidenberg en Raamsdonksveer wordt ondergronds gebracht. De afgelopen jaren trof Tennet hiervoor al de nodige voorbereidingen. Op 15 augustus startte Van Gelder Groep met werkzaamheden in Geertruidenberg. Donderdag 8 september organiseerden Tennet en de gemeente een informatieavond om inwoners bij te praten over de verkabeling van de 150 kV-verbinding.

Tennet staat voor een enorme opgave als het gaat om de energietransitie in Nederland. De komende jaren werkt TenneT aan het uitbreiden en verstevigen van het huidige electriciteitsnet in heel Nederland. Door het tekort aan technisch personeel moet TenneT prioriteiten stellen. Dit zorgt voor vertraging in een aantal projecten. Een deel van het project ‘Verkabeling 150 Kv’ valt hieronder. 

Hoogspanningsprojecten in heel Nederland waar momenteel kritische knelpunten zijn, krijgen voorrang. De huidige bestaande bovengrondse 150kV-verbinding, die door Geertruidenberg en Raamsdonksveer loopt, voldoet nog. Deze bovengrondse verbinding blijft daarom in bedrijf, totdat de nieuwe ondergrondse kabelverbinding wordt aangesloten op het hoogspanningsstation. De ondergrondse kabelverbinding wordt momenteel wel aangelegd door aannemer Van Gelder. Het verwijderen van de bovengrondse lijnverbindingen en de 14 masten in de gemeente Geertruidenberg, staan nu gepland voor circa 2026.

De komende tijd treffen wij voorbereidingen voor de inrichting van de vrijkomende gronden. Dit doen wij door het opstellen van een gebiedsvisie. In deze visie worden per deelgebied de regels en mogelijkheden vastgelegd. Graag horen wij ook van u als inwoner wat uw ideeën voor de inrichting van deze gronden zijn.

Tijdens de goed bezochte informatieavond konden inwoners ook hun ideeën voor de inrichting van de vrijkomende ruimtes kenbaar maken. Was u niet aanwezig op de informatieavond, maar heeft u op dit moment al ideeën? Dan kunt u deze mailen naar gebiedsvisie150kv@geertruidenberg.nl. Alle ideeën worden beoordeeld en daar waar mogelijk meegenomen in de op te stellen gebiedsvisie. 

  • Goedkeuring Plan van aanpak door college: najaar 2023
  • In gesprek met bewoners:1e kwartaal 2024
  • Uitwerking gebiedsvisie samen met bewoners: 2-3e kwartaal 2024
  • Vaststelling gebiedsvisie: 4e kwartaal 2024
  • Verwijdering huidige masten: ca. 2026
  • Inrichting vrijkomende gronden: 2026-2027

Uitgebreide informatie over het gehele project vindt u op: Tennet.eu/geertruidenberg. De voortgang van de werkzaamheden kunt u volgen via de TenneT bouwapp. U kunt de app downloaden in de appstore of Google play en volg in de app "Geertruidenberg aanleg 150kV kabel”.