Veelgestelde vragen en opmerkingen Regentenstraat en Vorstersstraat

In de Regentenstraat en Vorsterstraat in Raamsdonk voeren we eind dit jaar werkzaamheden uit. Hieronder leest u de veelgestelde vragen en opmerkingen over dit project. 

Door het versmallen van de rijbaan ontstaan er minder parkeerplaatsen.

Je kunt nog steeds op de rijbaan parkeren. Het is alleen niet mogelijk om hier met 2 rijdende voertuigen tegelijk langs rijden. De geparkeerde auto's hebben ook een verkeersremmende functie.

Blijft het hekwerk naast de singel staan? Deze heeft nodig onderhoud nodig.

Het hek wordt tijdens de werkzaamheden definitief verwijderd. We zijn in overleg met het waterschap om te kijken of zij de slootkant op een andere manier kunnen inrichten. Waarschijnlijk gaat het waterschap dit volgend jaar uitvoeren.

Op de groenstrook aan de waterkant van de Vorstersstraat worden honden uitgelaten. Dit wordt niet opgeruimd.

Sinds begin dit jaar hebben we geen hondenpoepzuiger meer. De gemeenteraad besloot als alternatief om bewoners meer te faciliteren. Bijvoorbeeld door poepzakjes aan te bieden via dispensers die we verspreid in de wijken ophangen. Dit hondenbeleid moet nog vorm krijgen.

Als er ergens veel overlast is, houden de boa’s de locatie extra goed in de gaten. Zij spreken, indien nodig, mensen erop aan om hondenpoep op te ruimen.

Kunnen jullie de groenstrook aan de waterkant inrichten met bloemen om hondenpoepoverlast te verminderen?

Door de bomen in de groenstrook is het niet zinvol om de berm in te richten met bloemen. Om een meer natuurlijke uitstraling te krijgen, stellen we voor om het gras te laten groeien. We maaien dan minder vaak dan nu. Hierdoor krijgen kruidachtige planten de kans om in de berm te groeien en verhogen we de biodiversiteit. Op deze manier gaan we ook de overlast van hondenpoep tegen.

Er zijn te weinig parkeervakken in de Regentenstraat. Wat wordt hier aan gedaan?

We maken 6 extra parkeervakken. Het is door de bestaande bomen helaas niet mogelijk nog meer parkeervakken te maken.

Een aandachtspunt is de hoge snelheid in de straten. Kunnen jullie deze verlagen door drempels aan te leggen (ook in de bochten)?

Om de snelheid te bepalen verrichtten wij metingen. Uit deze metingen bleek dat de snelheid van auto’s in deze straten gemiddeld 33 km/u is. Er wordt dus iets te hard gereden. Daarom treffen we verkeersremmende maatregelen. Dit doen we door de rijbaan te versmallen en 3 verhoogde kruispunten te maken.

Het aanleggen van verkeersdrempels in bochten is verkeerstechnisch niet mogelijk. We mogen volgens de wet ook niet meer verkeersremmers maken dan in het huidige voorstel staat. 

Hoe veilig zijn de wadi’s voor kinderen?

Wadi's zijn veilig voor kinderen. Je ziet ze ook in veel nieuwbouwwijken. Door de flauwe helling kunnen kinderen makkelijk in en uit de wadi's lopen. De wadi's staan ook de meeste tijd droog. Soms kan er een klein laagje water in staan. Het is een hele ondiepe greppel.

Is het mogelijk om ook meteen de infrastructuur voor laadpalen voor elektrische auto's voor te bereiden?

Op dit moment bereiden we  een aanbesteding voor om binnen onze gemeente een dekkende infrastructuur van laadpalen te realiseren. Uw wijk nemen we hierin ook mee.  

De beloofde informatiebijeenkomst is niet meer gekomen.

Als gemeente willen we alle risico’s die leiden tot verspreiding van het coronavirus beperken. Het heeft zeker onze voorkeur om een informatiebijeenkomst te organiseren, maar we doen dat alleen als het veilig kan. Tot die tijd zijn we helaas genoodzaakt om u op een alternatieve manier te betrekken.

Waarom zijn de bewoners uit de Rentmeesterstraat, Gravenhof en de Notarisstraat niet uitgenodigd?

We hebben ervoor gekozen direct aanwonenden van de Regenstraat en Vorstersstraat aan te schrijven om te reageren. Andere bewoners mogen natuurlijk ook  een reactie geven. Daarom hebben we de plannen ook via meerdere kanalen bekendgemaakt, zoals de Langstraat en via social media.  

Wanneer starten de werkzaamheden en hoe is het geregeld met de bereikbaarheid van woningen, het ophalen van het afval en de bereikbaarheid bij calamiteiten?

We proberen in het 4e kwartaal van 2020 te starten met de  werkzaamheden. U krijgt vooraf informatie van de aannemer over de planning en bereikbaarheid. Daarnaast worden ook de hulpdiensten tijdig geïnformeerd.