Vastgestelde criteria

Onderstaande lijst met criteria is een uitwerking van de informatie die is opgehaald tijdens 3 participatiemomenten en een online enquête. Deze kwam tot stand aan de hand van door inwoners toegekende prioritering en veelvuldig genoemde onderwerpen. De werkgroep heeft de informatie op onderwerp besproken en is tot onderstaande lijst met criteria gekomen. 

Algemeen

 • Juiste effectieve begeleiding waaronder:
  • Introductiegesprek over regels en consequenties
  • Educatie over Nederlandse normen en waarden
  • Nederlandse taal leren (spreken)
  • Algemene vaardigheden zoals zwemmen en verkeersregels (lopen en fietsen)

Veiligheid

 • Goed veiligheidsplan voor inwoners en vluchtelingen, waaronder:
  • Consequenties/overplaatsing bij overtreden huisregels
  • Handhaven van de huisregels
  • Bewoners onderdeel maken van veiligheidsplan
 • Goed communicatieplan voor inwoners en vluchtelingen inclusief meldpunt wat 24/7 bereikbaar is
 • Evenwichtige samenstelling: mannen, vrouwen, gezinnen, ouderen. Afspiegeling van de maatschappij

Sociaal

 • Vluchtelingen dienen intern en extern vrijwilligerswerk te doen (zorg dragen voor de eigen leefomgeving, hygiëne en afval)
 • Zinvolle externe dagbesteding om onderdeel te laten zijn van de gemeenschap (sport, recreatie, school)
 • Stimuleren van onderling contact van diverse culturen

Fysiek

 • Kleinschalige locaties verdeeld over drie kernen
 • Locaties bij voorkeur op loopafstand van voorzieningen en participatiemogelijkheden, indien nodig op fietsafstand
 • Opvang van vluchtelingen moet extra zijn, bovenop het huidige aanbod en ontwikkeling van woonruimte voor inwoners
 • Opvanglocatie op termijn te gebruiken zijn voor andere doelgroepen (bijv. jongeren, spoedzoekers)