Trouwambtenaar voor één dag

Alleen een bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) mag een huwelijk of partnerschapsregistratie voltrekken. Het kan zijn dat een familielid of vriend u gevraagd heeft om de ceremonie uit te voeren. We kunnen u daarvoor een dag benoemen tot babs. De babs voltrekt de ceremonie en ziet erop toe dat deze volgens de wet verloopt. U moet kunnen spreken in het openbaar en kunnen optreden bij ongeregeldheden.

Degene die als babs benoemd wilt worden vraagt dit aan bij de gemeente waar het bruidspaar gaat trouwen of het partnerschap wilt laten registreren.

Online aanvragen

Voor het aanstellen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor 1 dag gelden de volgende voorwaarden:

U kunt babs worden als:

 • U minimaal 18 jaar bent;
 • niet onder curatele staat;
 • bent gevraagd door het bruidspaar. 
 • het bruidspaar de datum waarop de ceremonie wordt gehouden heeft vastgelegd.

Lever de volgende documenten aan:

 • Een VOG. Deze vraagt u aan in de plaats waar u woont. Hiervoor kunt u een apart formulier aanvragen via info@geertruidenberg.nl of telefoonnummer 14 0162.
 • Een aanvraag voor de benoeming. Dit doet u uiterlijk 2 maanden voor de datum van de ceremonie.
 • Een kopie van de beëdiging door de rechtbank.

Lever de volgende documenten aan:

 • Een VOG. Deze vraagt u aan in de plaats waar u woont. Hiervoor kunt u een apart formulier aanvragen via info@geertruidenberg.nl of telefoonnummer 14 0162
 • Een aanvraag voor de benoeming. Dit doet u uiterlijk 4 maanden voor de datum van de ceremonie.

Heeft u nog niet eerder een voltrekking geleid? Dan nodigen wij u eerst uit voor een gesprek. Wij vertellen u dan wat er van u wordt verwacht tijdens de ceremonie.

Voor het voltrekken van het huwelijk/geregistreerd partnerschap stelt de gemeente geen toga beschikbaar.

U moet zelf de stukken voor het huwelijk (akte en eventueel trouwboekje) ophalen in het gemeentehuis. Na de huwelijksvoltrekking moet de akte in tweevoud retour naar de gemeente. U maakt voor zowel het ophalen als het afleveren van de documenten een afspraak met de afdeling Burgerzaken. 

Protocol huwelijksvoltrekking voor een Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS) voor één dag in de gemeente Geertruidenberg

Op basis van het Burgerlijk Wetboek Boek 1

Welkomstwoord en huwelijkstoespraak

Verplichte tekst huwelijksvoltrekking (artikel 67 van het Burgerlijk Wetboek)

Geacht bruidspaar, wilt u gaan staan en elkaar de rechterhand geven?

(geslachtsnaam en voornamen van de bruidegom) neemt u aan tot uw wettige echtgenote (geslachtsnaam en voornamen van de bruid), en belooft u getrouw alle plichten te vervullen die de wet aan de huwelijke staat heeft verbonden?

Wat is daarop uw antwoord?

(geslachtsnaam en voornamen van de bruid) neemt u aan tot uw wettige echtgenoot (geslachtsnaam en voornamen van de bruidegom), en belooft u getrouw alle plichten te vervullen die de wet aan de huwelijke staat heeft verbonden?

Wat is daarop uw antwoord?

Dan verklaar ik als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Geertruidenberg dat jullie door het huwelijk aan elkaar zijn verbonden.

Optioneel

 • Het uitwisselen van de ringen
 • Kussen

‘Zittende gedeelte’

Voorlezen van de huwelijksakte en het ondertekenen van de huwelijksakte door de bruid, bruidegom, getuigen en BABS.

Afsluiting

Felicitatie, eventueel uitreiken van het trouwboekje en een afsluitende toespraak