Toelichting belastingen

Bij de aanslag die u ontvangt, vindt u een bijsluiter. In deze bijsluiter vindt u meer informatie over de gemeentelijke belastingen. Op deze pagina vindt u deze informatie nog eens terug. 

Hoe bepalen we de WOZ-waarde?

We werken met taxateurs. Zij gaan uit van het bedrag dat uw pand kan opbrengen op 1 januari 2023. Hierbij kijken ze onder andere naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen.

Heeft u tussentijds verbouwd?

Heeft u uw pand in 2023 verbouwd? Dan kan dat van invloed zijn op de WOZ-waarde.

Hoe kunt u uw taxatieverslag inzien?

Op woz-loket.geertruidenberg.nl vindt u van iedere woning een taxatieverslag.


Landelijke Voorziening WOZ (LV-WOZ)

De WOZ-waarden van woningen zijn openbaar. U vindt de informatie op wozwaardeloket.nl.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde?

Neem telefonisch contact met ons op via 14 0162.

 

Onroerende zaakbelasting U betaalt onroerende zaakbelasting (OZB)

Als u op 1 januari 2024 eigenaar en/of gebruiker bent van bijvoorbeeld een woning, een bedrijfspand of een stuk grond. Er is onderscheid tussen belasting voor de eigenaar en belasting voor de gebruiker. De hoogte van de OZB is een percentage van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde is vastgesteld voor de periode van 1 jaar (2024).

Tarieven:

Voor woningen eigenaar0,1031%
Voor niet-woningen eigenaar0,3381%
Gebruiker0,2674%

Rioolheffing

De rioolheffing bestaat uit 2 tarieven:

Het tarief voor de eigenaar

Dit betaalt u als u op 1 januari 2024 eigenaar was van een woning of bedrijfspand. U betaalt dit bedrag voor de directe of indirecte aansluiting op het gemeenteriool. Het tarief is € 171,60 per perceel.

Het tarief voor de gebruiker

Dit betaalt u als u op 1 januari 2024 gebruiker was van een woning of bedrijfspand.

Tarieven huishoudens: per jaar

1-persoonshuishouden€ 40,68
2-persoonshuishouden€ 54,84
3-persoonshuishouden€ 63,60
meer-persoonshuishouden€ 87,12


Tarieven bedrijven: per jaar

0 - 349 m3€ 87,12
350 m3 – 499 m3€ 223,30
500 m3 – 999 m3€ 394,66
1.000 m3 – 1.999 m3€ 677,53
2.000 m3 – 4.999 m3€ 1.317,66
5.000 m3 – 9.999 m3€ 2.358,57
10.000 m3 – 49.999 m3€ 6.782,34
50.000 m3 en meer€ 11.294,25

Het bedrag dat een bedrijf betaalt is afhankelijk van de hoeveelheid afvalwater die u loost. Dit baseren we op de opgave die u krijgt van Brabant Water.

Afvalstoffenheffing

Alle huishoudens die aan de ophaalroutes wonen, betalen deze heffing.

Tarieven: per jaar


1-persoonshuishouden
€ 216,00
2-persoonshuishouden€ 279,00
3-persoonshuishouden€ 306,00
meer-persoonshuishouden€ 393,00
extra container restafval bij
woningen (per container)
€ 150,00
extra container GFT of papier
(per container)
€ 75,00


 

Wat betekent dit voor uw aanslag?

Onroerende zaakbelasting en rioolheffing eigenaar

Als u verhuist, betaalt u toch voor het hele belastingjaar. We gaan uit van de situatie op 1 januari 2024. U kunt bij de notaris de eigenaarslasten verrekenen met de nieuwe eigenaar

Afvalstoffenheffing en rioolheffing gebruiker

We gaan uit van het aantal personen dat op 1 januari 2024 op het adres woont. Als het aantal personen op uw adres later in 2024 wijzigt, dan verandert het bedrag voor 2024 niet. Het bedrag verandert in het volgende belastingjaar. Bent u een nieuwe bewoner? U ontvangt een aanslag vanaf de eerste volle maand. 

 

Betaal uw belasting op tijd

Als u uw belasting niet op tijd betaalt, ontvangt u een aanmaning. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Betaalt u dan nog niet, dan volgt een dwangbevel. Ook hieraan zijn extra kosten verbonden.

Uw aanslag in acht termijnen betalen?

Dat kan met automatische incasso. Wij schrijven het bedrag in 8 termijnen van uw rekening af. Automatische incasso is alleen mogelijk bij een aanslag van meer dan € 100,00 en minder dan € 8.000,00. Geen automatische incasso? U betaalt de aanslag in 2 gelijke termijnen.

Hoe geef ik een machtiging voor een automatische incasso?

U vindt het machtigingsformulier op de pagina automatische incasso. Stuur het formulier binnen 5 werkdagen op na dagtekening van de aanslag. U betaalt de belasting in 8 termijnen. Bij een latere ontvangst verdelen we het bedrag over de termijnen die dan nog openstaan. Andere betaalmogelijkheden staan op de achterzijde van het aanslagbiljet. 

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om voor de rioolheffing gebruiker en afvalstoffenheffing kwijtschelding te krijgen. U kunt hiervoor in aanmerking komen als u een minimuminkomen en geen vermogen heeft. Daarnaast hangt het ook af van uw persoonlijke situatie. Neem telefonisch contact met ons op voor de mogelijkheden. 

Hoe kunt u kwijtschelding aanvragen?

De aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de receptie. U geeft de ingevulde formulieren persoonlijk af op het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken via de website of telefoon.

Termijn van indiening

Een verzoek tot kwijtschelding kunt u tot 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet indienen.

Kreeg u vorig jaar kwijtschelding?

De gemeente controleert of u dit jaar weer in aanmerking komt voor kwijtschelding. Als dat zo is, ziet u dit terug op uw aanslagbiljet. U hoeft dan verder niets te doen.

Bent u het niet eens met de aanslag of de WOZ-waarde? Neem telefonisch contact met ons op. Bent u het daarna nog niet met ons eens, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslag-/beschikkingsbiljet bezwaar maken. U kunt geen bezwaar maken door een e-mail te sturen. Als u op 1 januari geen eigenaar of gebruiker was van het pand dat op het aanslagbiljet staat, kunt u ook bezwaar maken.

Let op!

Als u bezwaar indient, moet u het aanslagbedrag wel betalen. Wanneer u gelijk krijgt, storten wij het teveel betaalde bedrag terug.

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt online bezwaar maken via geertruidenberg.nl/belastingen of uw bezwaar schriftelijk versturen naar de gemeente. U moet het bezwaar motiveren en ondertekenen. Een bezwaar tegen de WOZ-beschikking moet de gemeente ook aanmerken als bezwaar tegen de aanslag OZB. Andersom geldt dit ook.

Wilt u een vastgestelde regeling inzien? Kijk dan op www.overheid.nl. Op deze website vindt u onze verordeningen. In de verordening vindt u alle regels over de belastingen.