Test uw woning

Is uw woning geschikt om langdurig te blijven wonen. Ook op hogere leeftijd? Het is goed om hier tijdig over na te denken. Soms kunnen bestaande woningen 'opgeplust' worden. Hiermee bedoelen we het aanbrengen van voorzieningen in de woning om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.

In de Senioren ThuisTest staan eisen die u aan een levensloopbestendige woning kunt stellen. Met levensloopbestendig bedoelen we dat deze woning geschikt is om te blijven wonen als u wat moeilijker ter been wordt of met andere lichte gezondheidsproblemen te maken krijgt.

De verschillende eisen (Handboek Opplussen) verdelen we in 5 categorieën. Deze categorieën vormen ook de basis voor de Senioren Thuistest:

De woonomgeving

Voor uw dagelijkse boodschappen moet u in de buurt terecht kunnen. Is er bijvoorbeeld een bank of postkantoor in de directe omgeving van de woning. Is de omgeving van uw woning veilig voor voetgangers en fietsers? Kunt u 's avonds met een gerust hart over straat?

Veiligheid in en om het huis

De meeste ongelukken gebeuren nog altijd in en om huis. Goede maatregelen kunnen de veiligheid in en om het huis vergroten.

Gebruiksgemak

Is de woning geschikt of kan de woning of het woongebouw geschikt gemaakt worden voor bewoners met lichte functiestoornissen? 

Toegankelijkheid

De woning moet zo zijn ingericht, dat mensen in een rolstoel bij u op bezoek kunnen komen. Brede deuren en lage (of helemaal geen) drempels zijn daarvoor noodzakelijk.

Aanpasbaarheid

De woning moet eenvoudig aangepast kunnen worden. Dat kan nodig zijn wanneer bewoners een beperking krijgen. Bij nieuwbouw of renovatie kan hiermee alvast rekening worden gehouden, zodat verbouwen van de woning later niet moeilijk is. 

Certificaat aanvragen

Als u aan alle eisen voldoet kunt u bij de Stichting kenniscentrum Opplussen een certificaat van goedgekeurde woning aanvragen. Dat certificaat heet de 'Oppluslabel'.

Als u een deel van uw woning laat aanpassen kunt een deelcertificaat krijgen. Het volledige Oppluslabel wordt meestal alleen toegekend aan woningen en gebouwen van woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE's). Geeft u uw eigen woning zelf een complete facelift? Ook dan kunt u het Oppluslabel krijgen.