Tellen van de stemmen

Op woensdag 22 november na 21.00 uur worden de stemmen geteld op partijniveau. De voorlopige uitslag is dan bekend.
Het tellen van de stemmen op partij- en kandidaatniveau zal plaatsvinden op donderdag 23 november vanaf 9.00 uur in het gemeentehuis in Raamsdonksveer. De stemopneming is openbaar. U mag het telproces en de stembureauleden niet hinderen. Een melding van het vermoeden van een telfout maakt u via kiesraad.nl.