Tellen van de stemmen

Het tellen van de stemmen zal plaatsvinden op de avond van de verkiezing, na het sluiten van de stembureaus om 21.00 uur. Het tellen van de stemmen is openbaar. U mag het telproces en de stembureauleden niet hinderen.