Taxatieverslag WOZ

We geven inzicht in de opbouw van de taxatie. U kunt het taxatieverslag zelf downloaden:

taxatieverslag downloaden (DigiD)

Alleen particuliere eigenaren van woningen in onze gemeente kunnen het taxatieverslag en de WOZ-waarde zien. Soms kunt u het taxatieverslag en de WOZ-waarde niet digitaal inzien. Bijvoorbeeld wanneer u in de loop van het jaar eigenaar bent geworden van een woning. U kunt het taxatieverslag en de WOZ-waarde dan bij ons opvragen, tel. 14 0162.

In het taxatieverslag vindt u:

  • om welk object het gaat;
  • de WOZ-waarde van het object;
  • de kadastrale gegevens;
  • de kenmerken van het object die van belang zijn voor de waardebepaling, zoals garage, tuinhuis, dakkapel;
  • de aansluiting van het pand op de vastgoedmarkt; in het verslag staan de verkoopprijzen en WOZ-waarden van drie vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht.