Subsidie aanvragen

Als vereniging of stichting kunt u subsidie aanvragen als u iets organiseert op het gebied van:

 • jeugd
 • hulp en zorg
 • sport
 • kunst, cultuur en erfgoed
 • toerisme en recreatie

Er zijn 2 soorten subsidies die u kunt aanvragen:

 • eenmalige subsidie
 • subsidie voor meerdere jaren

 • de eenmalige subsidie vraagt u 10 weken voordat het evenement of de activiteit plaatsvindt aan
 • u kunt maximaal € 2500 aanvragen

Eenmalige subsidie aanvragen

Organiseert u een evenement of activiteit dat elk jaar terugkomt? Dan kunt u subsidie voor meerdere jaren aanvragen. U moet de subsidie dan vóór 1 mei voorafgaand aan het jaar dat u de activiteit of het evenement organiseert, aanvragen.

Er zijn 3 soorten subsidies voor meerdere jaren:

 • structurele waarderinsgsubsidie: deze subsidie is bedoeld voor vrijwilligersorganisaties en kunt u aanvragen voor activiteiten die u vaker dan 1 keer organiseert. Per jaar kunt u maximaal € 2500 aanvragen. U moet verantwoorden wat u met de subsidie heeft gedaan. Meer informatie over deze subsidie vindt u in hoofdstuk 5 van het Subsidieprogramma Sociaal domein (zie Documenten)
 • structurele activiteitensubsidie: bij deze subsidie moet er een duidelijke relatie zijn tussen de activiteiten die u organiseert en het doel dat u ermee wilt bereiken. We maken afspraken over de aard en omvang van de activiteiten die u organiseert. Ook moet u verantwoorden wat u met de subsidie hebt gedaan. Meer informatie over deze subsidie vindt u in  hoofdstuk 4 van het Subsidieprogramma Sociaal domein (zie Documenten)
 • projectsubsidie: is bedoeld om vernieuwingen te stimuleren op sociaal gebied. Projectsubsidie kunt u maximaal voor 3 jaar aanvragen. Per jaar kunt u maximaal € 5000 aanvragen en moet u verantwoorden wat u met de subsidie hebt gedaan. Meer informatie over deze subsidie vindt u in hoofdstuk 6 van het Subsidieprogramma Sociaal domein (zie Documenten)

Subsidie voor meerdere jaren aanvragen

 • u vraagt de subsidie namens een stichting of vereniging aan
 • het evenement of de activiteit moet een bijdrage leveren aan 1 van de doelen van het subsidieprogramma van de gemeente (zie pagina 5 van het subsidieprogramma Sociaal Domein dat u vindt onder Documenten)
 • op basis van uw aanvraag bepalen we of u in aanmerking komt voor de subsidie