Slikpolder

Donge-oeversDe Slikpolder is een de zes deelprojecten van het programma Donge-oevers. 

Een prachtig stukje natuur

De Slikpolder is een prachtig stukje natuur langs de Donge. Om te wandelen of om - in een koude winter - zelfs te schaatsen. Op 6 april 2017 besloot de raad tot een nieuwe inrichtingsschets van het gebied waarbij natuurontwikkeling wordt gecombineerd met stille en extensieve recreatieve functies. 

SlikpolderDijkverlegging en dijkversterking

Onderdeel van het plan is de versterking van de dijken. Het bestuur van het waterschap Brabantse Delta dat hiervoor verantwoordelijk is, stelde in mei 2017 de volgende aanpak voor: dijkverlegging in combinatie met versterking van de bestaande dijk ten zuiden van de Amercentrale.

 

Dijkversterking Geertruidenberg en Amertak

In 2018 ontving het waterschap Brabantse Delta nieuwe waterstanden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit heeft mogelijk gevolgen voor het project Dijkverbetering Geertruidenberg en Amertak en het leidt tevens tot onzekerheden voor de Slikpolder.

Vervolg Natuurpark Slikpolder

Voordat de gemeente aan de slag gaat met het opstellen van een concrete inrichtingsschets, wachten we eerst de bevindingen van het waterschap af. Zodra de mogelijke gevolgen van de nieuwe waterstanden duidelijk zijn, gaan we opnieuw in gesprek over de definitieve inrichting van de Slikpolder.