Situatie in Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne komt er veel hulp op gang. De gemeente krijgt daar vragen over. Bijvoorbeeld over de opvang van vluchtelingen bij iemand thuis of wat u zelf kunt doen om te helpen. De komende tijd blijft de gemeente volgen welke hulp en ondersteuning mogelijk en nodig is. We zullen u hierover op de hoogte houden via onze website en sociale media.

Voor verschillende onderwerpen vindt u op andere websites goede informatie. Op deze pagina houden we u hiervan op de hoogte en verwijzen we u naar andere websites.

Algemene informatie over de situatie in Oekraïne en informatie over bijvoorbeeld standpunten van het kabinet, kamerstukken en veel gestelde vragen staan op de website van de Rijksoverheid

Op de website van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vindt u een aantal veiligheidsthema’s waarop de regio zich voorbereid. 

Op dit moment zijn er regelmatig nieuwe updates en verandering in de situatie. Daarom plaatsen we hier de laatste updates met betrekking tot de situatie in Oekraïne en de opvang van vluchtelingen in onze gemeente.

_______________________________________________________________________________

7 april

Op dit moment vangt onze gemeente Oekraïense vluchtelingen op in De Schattelijn in Geertruidenberg. Zij werden met open armen ontvangen en veel inwoners hebben spullen ingezameld om de vluchtelingen een veilige plek te kunnen bieden in onze gemeente. De Schattelijn is als locatie geschikt voor de eerste periode van opvang van vluchtelingen, maar voor de langere termijn (tot ca. 1,5 jaar) is de locatie minder geschikt. Er is weinig privacy, men kan er niet zelf koken en er zijn geen eigen kamers. Om die reden hebben wij gekeken of er betere locaties beschikbaar zijn in onze gemeente. Daarbij is de keuze gevallen op het voormalig verzorgingstehuis Hoge Veer.

Toekomstplannen Hoge Veer

Het oude complex Hoge Veer staat sinds 2020 leeg. Woningbouwstichting Thuisvester is eigenaar van de grond en het complex. Hergebruik van het gebouw bleek moeilijk en vraagt om grote investeringen, vandaar dat wordt gekozen voor sloop. Thuisvester wil het terrein herontwikkelen en er in de toekomst woningen bouwen. Het duurt echter nog wel even voordat het zover is. Vandaar dat Thuisvester het pand nu beschikbaar wil stellen voor de huisvesting voor de Oekraïense vluchtelingen.

Het gaat om Hoge Veer 1

Het gaat voor de opvang van vluchtelingen niet om het gehele Hoge Veer complex, maar uitsluitend om het oude deel, Hoge Veer 1. Het andere deel van het complex , de voormalige aanleunwoningen, blijft bewoond door de huidige bewoners. In het beschikbare deel van het complex kunnen 56 tweekamerappartementen met eigen sanitaire voorziening worden gemaakt en 9 kamers met een centrale sanitaire voorziening. In totaal kunnen er straks ongeveer 150 vluchtelingen wonen.

Voor de zomer klaar

De komende maanden worden benut om het gebouw geschikt te maken. Van de kleine eenpersoonskamers worden tweekamerappartementen gemaakt met een woonkamer en een slaapkamer. We streven er naar de locatie voor de zomer klaar te hebben.

Het gebouw wordt door Thuisvester beschikbaar gesteld tot begin 2024. Daarna wil stichting Thuisvester de locatie slopen voor nieuwbouw. Op 21 april stelt de gemeenteraad de kaders voor de ontwikkeling van nieuwbouw op deze locatie vast en de wijze waarop inwoners worden betrokken bij de plannen. De exacte invulling is nu nog niet bekend. Thuisvester, als initiatiefnemer, zal de direct omwonenden informeren en betrekken bij de uitwerking van het nieuwbouwplan.

De direct omwonenden van Hoge Veer 1 werden per brief geïnformeerd over de ontwikkelingen.

Week 16

Lees de uitgebreide update van week 16 bij 'Nieuws'. 

15 maart

Vandaag is de opvang van Oekraïense vluchtelingen in voormalig Theater De Schattelijn in Geertruidenberg gestart. De eerste vijf vluchtelingen arriveerden aan het begin van de middag. In de afgelopen dagen is er hard gewerkt om De Schattelijn gebruiksklaar te maken en in te richten. Hierbij kreeg Geertruidenberg ondersteuning van buurgemeente Drimmelen.

Om de vluchtelingen symbolisch te verwelkomen hesen burgemeester Witte van Geertruidenberg en burgemeester De Kok van Drimmelen vanmiddag samen de Oekraïense vlag bij het gemeentehuis in Raamsdonksveer.

Burgemeester Marian Witte: “Ontzettend fijn dat we de Oekraïense vluchtelingen hier een veilige plek kunnen bieden. Het is hartverwarmend hoe er gereageerd is op hun komst. Vanuit alle hoeken is hulp geboden en werden er massaal spullen ingezameld. Ook de steun vanuit de gemeente Drimmelen was en is van harte welkom.”

Burgemeester Gert de Kok: “In onze gemeente hebben we niet direct een geschikte locatie beschikbaar, maar we willen wel graag helpen. Door het ‘leveren’ van mensen die dagelijks meewerken in De Schattelijn kunnen we als gemeente toch bijdragen aan de opvang van de Oekraïense vluchtelingen.

In De Schattelijn kunnen op dit moment in totaal 42 vluchtelingen opgevangen worden. Dit aantal breiden we in de komende dagen uit naar 75.


13 maart

De inzamelingsactie op zondag 13 maart was een overweldigend succes. Ontzettend veel inwoners kwamen naar de gemeentewerf om goederen te doneren voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Zelfs zoveel dat we al snel de oproep hebben gedaan om niet meer naar de gemeentewerf te komen, omdat we meer dan voldoende spullen hadden ingezameld. Het is ontzettend mooi om te zien dat onze inwoners de vluchtelingen een warm hart toedragen. Spullen die op dit moment te veel zijn, worden naar andere opvanglocaties of het Feest van Fenne gebracht. Mochten we nog andere spullen nodig zijn, dan communiceren we dit weer via onze sociale mediakanalen. 

Nogmaals iedereen hartelijk bedankt!


11 maart 

De komende dagen wordt De Schattelijn schoongemaakt en ingericht op in totaal 75 vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. We verwachten hen vanaf begin volgende week. Waarschijnlijk komt er niet in één keer een grote groep, maar komen er telkens groepjes of gezinnen bij. Maar dat weten we op dit moment nog niet zeker. 

Mogelijk wilt u als inwoner ook wat doen voor deze vluchtelingen. Dat vinden wij fijn om te horen en zien. Het is belangrijk dat deze vluchtelingen, die in de afgelopen weken veel hebben meegemaakt, straks warm worden ontvangen in onze gemeente. Op dit moment weten wij helaas nog niet precies wat wij nodig hebben op het gebied van spullen en hulp. Daarom maken we op dit moment maken we een inventarisatie. U kunt dus op dit moment geen spullen afgeven bij De Schattelijn. Wij houden u via deze pagina en Facebook op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.


10 maart 

Gemeentes zijn verantwoordelijk voor de opvang van Oekraïners die zijn gevlucht. Afgelopen week inventariseerden we op welke locaties binnen onze gemeente mogelijk vluchtelingen uit Oekraïne kunnen worden gehuisvest. Onderstaande locaties zijn op dit moment in beeld:

  • Cultureel Centrum De Schattelijn in Geertruidenberg
  • Het Anker 22 in Raamsdonksveer
  • Voormalige Praktijkruimte Fysiotherapie Bouwens in Raamsdonksveer
  • Gedeelte van het Oude Hoge Veer in Raamsdonksveer

Gisteren kregen wij van de Veiligheidsregio de vraag om 75 Oekraïense vluchtelingen voor minimaal 10 maanden onderdak te bieden in onze gemeente. Op dit moment inventariseren wij welke van bovengenoemde locaties op korte termijn in gereedheid gebracht kan worden.  Zodra hierover meer duidelijkheid is, melden we dit op op deze pagina en Facebook.


8 maart

Gemeentes zijn verantwoordelijk voor de opvang van Oekraïners die zijn gevlucht. De opgave voor de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is het opvangen van in totaal 2000 vluchtelingen uit Oekraïne. Het Veiligheidsberaad heeft ons gevraagd om in kaart te brengen hoeveel vluchtelingen in onze gemeente kunnen worden opgevangen binnen 1 tot 2 weken en/of in de periode daarna. U kunt hierbij denken aan het organiseren van opvangplekken, opbouwen van locaties en het exploiteren van locaties. Het gaat hierbij niet om crisisopvang, maar om opvang voor zeker een aantal maanden. De looptijd voor de opvang is nog niet duidelijk is. Afgelopen week inventariseerden we op welke locaties binnen onze gemeente mogelijk vluchtelingen uit Oekraïne kunnen worden gehuisvest. Onderstaande locaties zijn op dit moment in beeld:

  • Cultureel Centrum De Schattelijn in Geertruidenberg
  • Het Anker 22 in Raamsdonksveer
  • Voormalige Praktijkruimte Fysiotherapie Bouwens in Raamsdonksveer
  • Gedeelte van het Oude Hoge Veer in Raamsdonksveer

Bovengenoemde locaties hebben wij voorgedragen aan de Veiligheidsregio Midden-West-Brabant. Zij maken de afweging waar daadwerkelijk vluchtelingen worden opgevangen. Het is dus niet zeker dat in deze locaties vluchtelingen gehuisvest gaan worden. Hierover hopen we eind deze week meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. Zodra hierover meer duidelijkheid is, informeren wij u via onze website en social media.


 

De beelden van de oorlog in Oekraïne zijn hartverscheurend en alle hulp is hartverwarmend. Veel inwoners willen zich inzetten en bieden hulp. Wilt u uw hulp aanbieden? Er zijn verschillende instanties waarbij u terecht kunt. 

Hulp aanbieden

Vluchtelingenwerk 

Kom in actie voor vluchtelingen uit Oekraïne. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk, het doneren van spullen of door het aanbieden van huisvesting. Een overzicht van mogelijkheden staat op de website van Vluchtelingenwerk

NLvoorVLuchtelingen

Op het actieplatform NLvoorVluchtelingen is een verzameling te zien van alle hulpacties en hulporganisaties die klaarstaan voor de vluchtelingen uit Oekräine.

Helpen in onze gemeente via het Rode Kruis

Veel inwoners meldden zich al aan voor vrijwilligerswerk voor de Oekraïense vluchtelingen. De inzet van vrijwilligers voor de vluchtelingen uit Oekraïne is in onze gemeente geregeld via het Rode Kruis. Wilt u ook vrijwilligerswerk doen in onze gemeente? Meldt u zich dan via het Rode Kruis. Als u klikt op de knop ‘solliciteer nu’ ziet u een online formulier. Hierop kunt u uw beschikbaarheid aangeven. Vervolgens neemt het Rode Kruis met u contact op over uw inzet en de vrijwilligersovereenkomst.

Rode Kruis

Het Rode Kruis houdt een inzamelingsactie voor directe hulp aan mensen in Oekraïne. U kunt geld doneren aan Giro 5125 of via de nationale actie aan Giro 555. 

Het Rode Kruis heeft landelijke hulplijnen voor vluchtelingen uit Oekraïne geopend. Door een WhatsApp bericht naar 06 48 15 80 53 te sturen krijgen vluchtelingen hulp in het Engels of Oekraïens. Ook is er een telefonische hulplijn voor vragen over bijvoorbeeld particuliere vluchtelingenopvang, deze hulplijn is in het Nederlands. Zowel hulpvragers als hulpaanbieders kunnen van 9.00 tot 21.00 uur bellen naar 070 44 55 888.

Takecarebnb

Wilt u een vluchteling in huis nemen? Kijk voor meer informatie op de website van Takecarebnb. Dit is een organisatie die vluchtelingen en gastgezinnen matcht. 

Hulp voor Dieren uit Oekraïne

Wanneer u graag iets wilt doen voor dieren uit Oekraïne, kunt u terecht bij het meldpunt Hulp voor Dieren uit Oekraïne. Op het meldpunt Hulp voor Dieren uit Oekraïne kan hulp aangevraagd worden voor dieren die de oorlog zijn ontvlucht. Ook gemeenten, asielzoekerscentra of mensen die privé Oekraïners met hun dieren opvangen kunnen hier hulp aanvragen. Dieren kunnen dan geholpen worden met de nodige vaccinaties en medische hulp, praktische zaken als mandjes en voer of eventueel tijdelijk onderdak.

Ready2Help

Wilt u ook helpen? Maar heeft u niet elke week tijd voor vrijwilligerswerk? Meld u dan aan voor Ready2Help, het burgerhulpnetwerk van het Rode Kruis. Ruim 96.000 mensen staan op oproepbasis klaar bij nood. 

RefugeeHelp

Dit online startpunt is er voor Oekraïense vluchtelingen en iedereen die zich voor hen wil inzetten. Het maakt Oekraïense vluchtelingen wegwijs vanaf het moment dat ze in Nederland aankomen doordat het informatie en initiatieven bundelt van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld informatie en initiatieven vinden op het gebied van huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en juridische ondersteuning. De wensen en behoeften van vluchtelingen staan hierbij voorop, vraag en aanbod komen samen en iedereen die zich wil inzetten voor vluchtelingen kan hier inspiratie opdoen en bijdragen.

RefugeeHelp.nl is een platform voor en door vluchtelingen. 

Buurtsportcoach Geertruidenberg

Heeft u een idee voor een sportactiviteit voor vluchtelingen? Neem dan contact op met onze Buurtsportcoaches

Servicepunt vrijwilligers

Wilt u activiteiten organiseren voor Oekraïense kinderen? Of kunt u helpen bij de opvang van kinderen? Neem dan contact op met het Servicepunt vrijwilligers. Zij verzorgen de coördinatie van alle vragen en aanbiedingen hierover in onze gemeente. 

 

Vanwege de oorlog in Oekraïne komen er bij de gemeente veel vragen binnen over mogelijke hulpverlening en andere zaken. We proberen uw vragen waar mogelijk te beantwoorden en verwijzen u indien nodig door naar de juiste plek.

Huidige situatie

Heeft u vragen over de situatie rondom Oekraïne?

Kijk voor de laatste landelijke updates op de website van Rijksoverheid.

Hoelang blijven de Oekraïners hier?

Op dit moment verwachten wij dat de vluchtelingen voor 10 maanden gehuisvest worden. Vluchtelingen blijven meestal het liefst dicht bij huis, om terug te kunnen keren zodra het weer veilig is. Oekraïners slaan op de vlucht voor oorlogsgeweld. Zij zullen naar verwachting blijven zolang het geweld voortduurt.

Ik ben een ondernemer, wat zijn de gevolgen voor mijn bedrijf van de door de EU opgelegde sancties aan Rusland?

Meer informatie hierover kunt u vinden bij het Ondernemersloket Sancties Rusland van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO).

Heeft de gemeente een contract met Gazprom?

Nee, de gemeente heeft geen contract met Gazprom. 

Opvang

Waarom worden Oekraïners niet opgevangen bij andere vluchtelingen in een asielzoekerscentrum?

In asielzoekerscentra wonen vluchtelingen en asielzoekers in afwachting van hun asielprocedure en huisvesting. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen visumvrij reizen binnen de Europese Unie en hoeven dus geen asiel aan te vragen om in Nederland te mogen zijn. Meerdere gemeenten openen daarom opvangcentra die specifiek bedoeld zijn voor vluchtelingen uit Oekraïne. Asiel aanvragen kan wel, dus er zullen ook Oekraïners in asielzoekerscentra terechtkomen.

Hoe en waar gaat de gemeente Geertruidenberg vluchtelingen opvangen?

Op dit moment vangt onze gemeente Oekraïense vluchtelingen op in De Schattelijn in Geertruidenberg. Zij werden met open armen ontvangen en veel inwoners hebben spullen ingezameld om de vluchtelingen een veilige plek te kunnen bieden in onze gemeente. De Schattelijn is als locatie geschikt voor de eerste periode van opvang van vluchtelingen, maar voor de langere termijn (tot ca. 1,5 jaar) is de locatie minder geschikt. Er is weinig privacy, men kan er niet zelf koken en er zijn geen eigen kamers. Om die reden hebben wij gekeken of er betere locaties beschikbaar zijn in onze gemeente. Daarbij is de keuze gevallen op het voormalig verzorgingstehuis Hoge Veer.

Ik wil Oekraïense vluchtelingen opvangen, kan dat?

Kunt u opvang bieden voor meerdere gezinnen en alleenstaanden? Dan horen we dat graag. U kunt contact met ons opnemen via oekrainecrisis@geertruidenberg.nl.

Met een kleiner aanbod van particuliere opvang kunt u terecht bij:

- Vluchtelingenwerk Nederland

- Take care BnB 

Let op: zorg ervoor dat de Oekraïense vluchtelingen die u thuis opvangt zich laten registreren bij de gemeente. Dit moet binnen 5 werkdagen na aankomst.

Ik vang zelf (een) vluchteling(en) op. Moeten Oekraïners zich registreren bij de gemeente?

Wij registreren alle Oekraïense vluchtelingen die in onze gemeente verblijven. Ze worden dan ingeschreven op het adres waar ze (tijdelijk) verblijven.

Voor registratie in de BRP is een identiteitsbewijs nodig. Is deze niet aanwezig? Neem dan contact op met de gemeente zodat wij u kunnen adviseren.

Bij inschrijving in de BRP wordt er een Burgerservicenummer verstrekt. Dit BSN is nodig om bijvoorbeeld zorgverzekering af te sluiten of om in te schrijven op een school.

Wilt u iemand inschrijven of heeft u een vraag over de procedure? Neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken via 14 0162. 

Heeft het gevolgen voor mijn uitkering als ik vluchtelingen uit Oekraïne opvang?

Hierover is nog geen concrete informatie bekend. Vangt u op dit moment een vluchteling op? Neem dan contact op met het Loket WIZ via 14 0162.

Ik heb contact met vluchtelingen uit Oekraïne. Hoe kom ik aan informatie voor hen?

Veel vragen over rechten en plichten van Oekraïners in Nederland zijn nog onduidelijk. Hier komt de komende periode meer duidelijkheid over.

Informatie over de verblijfsstatus en procedure vindt u bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) Informatie voor vluchtelingen in Nederland vindt u bij VluchtelingenWerk Nederland.

Hulp aanbieden en doneren

Ik heb gehoord dat we vluchtelingen gaan opvangen in onze gemeente. Kan ik spullen komen brengen of hulp aanbieden?

We verwachten inderdaad dat we veel spullen en hulp nodig gaan hebben. Op dit moment maken we een inventarisatie, zodat we u kunnen laten weten wat we precies nodig hebben. U kunt op dit moment dus nog geen spullen brengen.

De inzet van vrijwilligers voor de vluchtelingen uit Oekraïne is in onze gemeente geregeld via het Rode Kruis. Wij vragen u dan ook vriendelijk zich aan te melden via: https://www.rodekruis.nl/midden-en-west-brabant/vacatures/vrijwillig-ondersteuner-opvanglocatie-geertruidenberg/. Als u klikt op de knop ‘solliciteer nu’ ziet u een online formulier. Hierop kunt u uw beschikbaarheid aangeven. Vervolgens neemt het Rode Kruis met u contact op over uw inzet en de vrijwilligersovereenkomst. 

Volg deze webpagina en onze sociale media voor de laatste ontwikkelingen.

Is er al een inzamelingsactie of initiatief in Geertruidenberg voor noodhulp en goederen aan Oekraïne?

Landelijk kunt u voor het doneren van hulpgoederen en andere acties terecht bij Vluchtelingenwerk Nederland

Ik wil geld doneren voor de mensen in Oekraïne. Waar kan ik dat doen?

Via Giro 555 kunt u met een donatie bijdragen aan medische zorg, eten, onderdak en psychosociale hulp. Het Rode Kruis is een van de samenwerkende hulporganisaties achter Giro 555.

Ik wil als vrijwilliger helpen bij de coördinatie van vluchtelingenhulp. Waar kan ik mij melden?

U kunt terecht bij VluchtelingenwerkU kunt ook helpen bij de inburgering van statushouders in Oosterhout. Hiervoor kunt u terecht bij Surplus.

Heeft u niet elke week tijd voor vrijwilligerswerk?

Dan is Ready2Help (het burgerhulpnetwerk) van het Rode Kruis geschikt voor u. U kunt dan op oproepbasis klaar staan bij nood. Meer informatie vindt u op de website van Ready2Help. 

Wat te doen bij …?

Hoe kan ik mezelf beschermen bij een kernongeval (kernramp)?

De kans op een kernongeval in Nederland is erg klein. Kernreactoren en kerncentrales zijn zeer veilig. Ze moeten voldoen aan steeds strengere eisen. Bij een incident vindt u actuele informatie op de website crisis.nl. Of via de lokale radio- of tv-zender. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Wat moet ik doen als de sirene gaat?

Als de sirene gaat, dreigt er acuut gevaar. Ga zo snel mogelijk naar binnen en zet de radio of tv aan. De sirene waarschuwt alleen mensen in het gebied waar gevaar dreigt. Dat kan in één of meer gemeenten zijn, maar ook alleen in één wijk. Als je de waarschuwingssirene hoort, dan dreigt er dus acuut gevaar in je omgeving. Kijk voor meer informatie op de website Crisis.nl.

Op de website van VluchtelingenWerkNederland is veel informatie te vinden voor vluchtelingen uit Oekraïne in verschillende talen.

Binnenkort worden er in onze gemeente een aantal evenementen georganiseerd waarbij saluutschoten worden gelost met historische kanonnen en geweren. Het lossen van schoten vindt plaats op 12 juni, 3 juli, 7 augustus en 4 september in 2022.

Hiernaast zijn er nog een paar andere gelegenheden, maar daarvan liggen de datums nog niet vast. Zodra deze data bekend zijn, zullen we deze ook communiceren.

De situatie in Oekraïne maakt op een pijnlijke manier duidelijk dat vrede, vrijheid en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders zijn diep geschokt door deze inval en het vele menselijk leed dat dit met zich meebrengt. Wij spreken onze steun en solidariteit naar de inwoners van Oekraïne en mensen die elders wonen met een Oekraïense achtergrond. Onze gedachten zijn bij hen en wij wensen hen heel veel kracht en sterkte toe in deze moeilijke en onzekere tijd.

Gemeenteraad gemeente Geertruidenberg
College van burgemeester en wethouders