Registratie levenloos geboren kind

Als uw kindje levenloos is geboren, doet u aangifte in de gemeente waar uw kindje is geboren. Er wordt dan ‘een akte van geboorte (levenloos)’ opgemaakt. Uw kindje wordt niet automatisch geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit kunt u wel bij ons regelen.

  • U kunt het verzoek tot registratie alleen voor uzelf doen, niet namens de andere ouder.
  • Op het moment van de geboorte woonde u in Nederland en stond u ingeschreven in de Basisregistratie Personen.
  • U heeft een akte van geboorte (levenloos) of een akte van levenloos geboren kind van de Nederlandse burgerlijke stand.
  • Inschrijving van een levenloos geboren kindje kan altijd. Het maakt niet uit wat de duur van de zwangerschap of datum van de geboorte was.