Regeling chronisch zieken & gehandicapten

De regeling chronisch zieken & gehandicapten is voor meerkosten van medische voorzieningen (tot een maximum van € 200,00).

U kunt hierbij o.a. denken aan een (hoge) eigen bijdrage van medicijnen, een verhoogd toilet, een regenhoes voor een scootmobiel of een douchezitje. U kunt alleen gebruikmaken van de regeling indien de kosten niet kunnen worden vergoed door uw zorgverzekering en wanneer u hiervoor geen bijzondere bijstand van ons kunt krijgen. 

  • U woont in de gemeente Geertruidenberg.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • Het inkomen van u en uw eventuele partner is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm. 
  • U heeft geen tot weinig vermogen. Uw vermogen mag niet hoger zijn dan € 6.505 (alleenstaande) of € 13.010 (getrouwd, samenwonend of alleenstaande ouder). Dit zijn uw bezittingen (zoals bankrekeningen, motorvoertuigen, geldverzekeringen, Paypal, etc.) min uw eventuele schulden.

Om in aanmerking te komen moet u daarnaast tot de doelgroep van de regeling horen. U behoort tot de doelgroep wanneer één of meerdere situaties van toepassing is:

  • U heeft in de afgelopen 12 maanden (vooraf aan het indienen van een eventuele aanvraag) van ons bijzondere bijstand ontvangen voor kosten in verband met uw ziekte en/of handicap (bijvoorbeeld sociale of personenalarmering, maaltijdvoorziening, extra kleding of bewassing enzovoorts);
  • er is sprake van een aantoonbare 80-100% arbeidsongeschiktheid vastgesteld door het UWV. U heeft hier een beschikking van het UWV van.

 

De bijdrage voor chronisch zieken en gehandicapten bedraagt € 200,00 per persoon voor een periode van 12 maanden.

Voldoet u aan de voorwaarden van de Regeling chronisch zieken & gehandicapten? Of denkt u te voldoen aan de voorwaarden voor deelname aan de Regeling chronisch zieken & gehandicapten? Neem dan contact op met het Loket Werk, Inkomen en Zorg of stuur een e-mail naar info@geertruidenberg.nl.

Heeft u een bijstandsuitkering? Neemt u dan contact op met uw klantmanager.