Plassengebied Raamsdonksveer Zuid

Het plassengebied in Raamsdonksveer Zuid bestaat uit de Nionplas en de put van Caron. De twee plassen liggen vlak bij elkaar in een natuurgebied. De Nionplas ligt op gemeentegrond, de andere plas is in het bezit van beheersmaatschappij J. Caron. Al langere tijd bestaat het idee om van dit gebied een mooie plek te maken voor recreatie en natuurbeleving. Gemeente, Caron en andere partijen zijn hierover in gesprek.

Ontwikkelvisie

Voordat we deze samenwerking aangegaan stellen we een Ontwikkelvisie op. Hierin staan de kaders en mogelijkheden waarbinnen dit gebied kan worden ontwikkeld. Dit is ook het toetsingskader voor particuliere initiatieven en vormt de basis voor de (mogelijke) samenwerking.

Adviesbureau BRO kreeg in het najaar 2017 opdracht om deze Ontwikkelvisie op te stellen. Met alle eigenaren, gebruikers en omwonenden zijn gesprekken gevoerd om de belangen in beeld te brengen. Ook is verkend welke kansen en grenzen worden gevormd uit de diverse beleidskaders en wetgeving. Er werden gesprekken gevoerd met Provincie, Waterschap en Rijkswaterstaat.

Concept ontwikkelplan

De ontwikkelruimte blijkt beperkt door beleidskaders.Daarom is een concept ontwikkelplan opgesteld. De ontwikkelings- en gebruikswensen zijn naast de beleidskaders gelegd. Het is niet bedoeld als blauwdruk voor het gebied maar het geeft een eerste visie en richting van de gebruiksmogelijkheden van het gebied.

Invloed HooipolderLigging van het plassengebied (bron: Google Maps)

Door het in de toekomst (mogelijk) wegvallen van afrit 34 aan de A59 kan het gebied rondom de watertoren ook betrokken worden bij deze herinrichting. Een overzicht van het te ontwikkelen gebied is hiernaast weergegeven. 

Documenten