Planning gebiedsvisie en herinrichting

  • Najaar 2022: De gemeenteraad van Geertruidenberg besluit hoe we een gebiedsvisie gaan opstellen door goedkeuring van het plan van aanpak.
  • Eerste kwartaal 2023:  We gaan in gesprek met inwoners over hun ideeën met de vrijkomende gronden.
  • 2e en 3e kwartaal 2023: Uitwerking van de gebiedsvisie.
  • 4e kwartaal 2023: De gemeenteraad stelt de gebiedsvisie vast.
  • 2025/2026: Verwijdering van de huidige masten.
  • 2026: Inrichting vrijkomende gronden.