Personenalarm

Als u langer zelfstandig thuis wilt blijven wonen kunt u een alarmtoestel aanvragen bij WOG/Trema. In geval van nood kunt u hulpverleners oproepen via een druk op de knop. U betaalt een eigen bijdrage voor het personenalarm. U krijgt een draadloze alarmzender en een alarmkiezer die u in en rondom uw huis gebruikt. U draagt het zendertje om uw hals.

Aanvragen

Neem contact op met WOG/Trema via 0162 52 07 06 of stuur een e-mail naar info.wog@trema.org.