Overlijden, aangifte

Meestal doet de uitvaartverzorger de aangifte bij de gemeente. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen. U doet de aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. Als particulier maakt u voor het aangeven van een overlijden een afspraak. Aangifte doen van het overlijden van een persoon is verplicht.

Als iemand overleden is, doet de nabestaande of de uitvaartondernemer hiervan aangifte. Dit gebeurt in de gemeente waar de persoon is overleden en moet binnen zes dagen na het overlijden worden gedaan.

Het overlijden wordt verwerkt in de burgerlijke stand en in de Basisregistratie personen (BRP). Ook wordt er toestemming voor de uitvaart gegeven, het zogenaamde verlof tot begraven of cremeren.

Overlijdensaangifte doen

Wie mag aangifte doen?

Iedereen die kennis heeft genomen van het overlijden. Meestal is dit een nabestaande of de uitvaartondernemer.

Wat heeft u nodig?

  • De doktersverklaring, het zogenaamde A-formulier
  • Het formulier van de arts over de oorzaak van het overlijden, de B-enveloppe
  • Verklaring van natuurlijk overlijden

Is er uitstel nodig van de uitvaart, vindt deze in het buitenland plaats of is er sprake van een niet-natuurlijke dood? Neem dan contact op met afdeling Burgerzaken via telefoonnummer 14 0162.

Een overledene wordt uiterlijk 6 werkdagen na het overlijden gecremeerd of begraven. Als dit later wordt, moet u aan ons toestemming hiervoor vragen. Neem contact op via 14 0162.