Over de raad

Lees hier meer over de gemeenteraad

De raad heeft verschillende regels. Hieronder worden de regels kort genoemd.

Reglement van Orde

In het Reglement van Orde staan de regels van de gemeenteraad. Denk bijvoorbeeld aan regels over hoe vaak er wordt vergaderd en hoe een stuk op de agenda van de vergadering komt te staan.

Verordening op de raad luistert en de raad debatteert 2022

In 2022 heeft de raad de verordening op de raad luistert en de raad debatteert vastgesteld. Hierin staan regels over deze twee vergadermomenten.

Gedragscode

De gemeenteraad heeft een gedragscode. Hierin staat hoe een raadslid moet handelen in bepaalde situaties. Een raadslid moet bijvoorbeeld open en betrouwbaar te zijn.

Verordening auditcommissie

De gemeente Geertruidenberg heeft een auditcommissie. Dit is een commissie die advies geeft aan de raad over financiële stukken. In de verordening staan regels over hoe de vergaderingen van auditcommissie eruit zien en hoeveel raadsleden lid zijn van de auditcommissie.

De gemeenteraad heeft momenteel een commissie:

Auditcommissie

De auditcommissie geeft advies aan de raad over financiële stukken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de jaarstukken. De auditcommissie bestaat op dit moment uit 5 raadsleden en wordt ondersteund door een secretaris vanuit de griffie.

Foto Griffie - Irene de Groot en Karen Millenaar

De gemeenteraad wordt geholpen door de griffie. De griffie organiseert (raads)vergaderingen en geeft advies aan raadsleden. De griffie helpt raadsleden bij het maken van moties, amendementen en initiatiefvoorstellen. Daarnaast zorgt de griffie ervoor dat raadsleden op tijd alle informatie krijgen die ze nodig hebben.

De griffie bestaat in Geertruidenberg uit 3 personen:

  • Griffier – Karen Millenaar
  • Raadsadviseur / Plaatsvervangend griffier – Irene de Groot
  • Griffiemedewerker – Brenda Lefeu

Heeft u vragen over de gemeenteraad of de raadsvergaderingen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@geertruidenberg.nl 

De gemeenteraad heeft een aantal burgerleden. Elke fractie mag maximaal drie burgerleden hebben. De burgerleden ondersteunen de raadsleden.

Bekijk wie de burgerleden zijn.