Oude Haven

Het project ‘De Haven’ is onderdeel van het Programma Donge Oevers. Dit programma heeft onder andere als doel om diverse locaties langs de oevers van de Donge te verfraaien. Aan de Haven en het Heereplein leidt dat tot het opnieuw inrichten van de openbare ruimte, woningbouw en het opknappen van de jachthaven.

In 2022 is de openbare ruimte ingericht. Dit project is reeds afgerond. Op dit moment zijn we bezig met de planvorming voor de woningbouw in het gebied.

De Oude Haven in Raamsdonksveer krijgt een opknapbeurt. De plek waar vroeger de haven liep wordt vernieuwd.

Het plan bevat onder andere de ontwikkeling van een gevarieerd woningaanbod. Er komen zowel nieuwe gezinswoningen als koop- en huurappartementen. In het ontwerp is veel aandacht besteed aan de verbinding met de directe omgeving, het terugbrengen van de levendigheid aan de Oude Haven en het vergroenen van het gebied. Zo komen er bijvoorbeeld parkeerplaatsen uit het zicht, onder het appartementenblok.

Er komt ook een nieuwe kademuur aan de Haven. De kademuur is een verwijzing naar de vroegere haven. Onder aan de kademuur komt een groen en duurzaam waterelement. Dit wordt een fijne, groene omgeving voor mens en dier.

Woensdag 8 mei zijn de plannen voor de herontwikkeling van de Oude Haven gepresenteerd aan de buurt door aannemer Dura Vermeer. 

Mocht u nog vragen of suggesties hebben dan kunt u contact opnemen met Ellen Mulders via 14 0162 of dong

eoevers@geertruidenberg.nl

Het project De Oude Haven is door middel van beeldmateriaal gepresenteerd op een vijftal borden. De ambtenaren van de gemeente en de ontwikkelaars van Dura Vermeer konden zo in gesprek met de omwonenden om vragen te beantwoorden. Naast de omwonenden waren er ook belangstellenden aanwezig. Omdat de informatieavond gericht was op de omwonenden waren er geen plattegronden en prijzen beschikbaar van de woningen en konden belangstellenden daar nog niet over worden geïnformeerd. 

Tekening Oude Haven

Het woningbouwproject

Het project omvat het volgende:

- 43 appartementen en 9 grondgebonden woningen.

- Een nieuwe kade met groene zone, waterelement en speelvoorzieningen

- Parkeerplaatsen voor zowel nieuwe bewoners, bezoekers en omwonenden.

- Duurzame bouwmaterialen en energie-efficiënte voorzieningen.

Architectonisch ontwerp & openbare ruimte

Het beeldmateriaal benadrukt de stoere en stedelijke uitstraling van de woningbouw en de groene uitstraling van de openbare ruimte:

- Stoere architectuur

- Uitstraling van verschillende pandjes in plaats van 1 groot gebouw 

- Krachtig blok aan de kant van De Donge

- Parkeren zoveel mogelijk uit het zicht

- Groene daken en zonnepanelen.

- Regenwateropvang en hergebruik.

- Terugbrengen van het waterelement aan De Haven met speelmogelijkheden en ruimte voor ontmoeting

- Integratie van de nieuwbouw met de bestaande omgeving door middel van stedenbouwkundige lijnen en groenstroken. 

Vragen en Antwoorden

De inloopavond was een interactieve sessie waarbij omwonenden vragen konden stellen en ideeën konden uiten. Enkele belangrijke punten die naar voren kwamen:

- Parkeerdrukte: Omwonenden maken zich zorgen over de toename van het parkeren. De gemeente en ontwikkelaar gaven aan dat de parkeervoorzieningen tussen het toekomstige gebouw en de haven openbaar beschikbaar zijn, waarvan 6  beschikbaar zijn voor de woningbouwontwikkeling en 25 ten behoeve van de ontwikkelingen rondom de jachthaven. 

- Planning: Wanneer de omgevingsvergunning dit jaar nog wordt verleend wordt de verkoop van de woningen einde van dit jaar of het begin van het nieuwe jaar verwacht. Naar verwachtingen kan Dura Vermeer dan in het tweede kwartaal van 2025 starten met de bouw. De bouw duurt circa 1 jaar. 

- Type woningen: Door de geïnteresseerden werden vele vragen gesteld over de type woningen, plattegronden en prijzen. Op dit moment is deze informatie nog niet beschikbaar. Binnenkort komt op de website van De Oude Haven wel meer informatie over de type woningen, aantal kamers en de oppervlaktes te staan.