Oude Haven

De Oude Haven in Raamsdonksveer krijgt een opknapbeurt. Het gaat hier om het gebied tussen de Donge en het Heereplein. Op 30 september 2019 hielden we daarover een informatieavond. Inmiddels ligt er een definitief ontwerp.

Project Oude Haven bestaat uit drie onderdelen:

  • Openbare ruimte
  • Gemeentelijke jachthaven
  • Woningbouwlocaties

De belangrijkste veranderingen in de openbare ruimte

  • Vanaf de Hema tot aan Het Spant vernieuwen we de rijbaan. De bestaande natuurstenen die hier overblijven, gebruiken we voor de parkeerplaatsen aan de Haven.
  • De parkeerplaatsen aan de Haven krijgen een andere indeling. Hierdoor sluit dit parkeergebied beter aan bij de parkeerplaatsen op het Heereplein en achter de kiosk.
  • Bij de parkeerplaatsen aan de Haven komt nieuwe beplanting. We behouden zoveel mogelijk de bestaande bomen.
  • Het pand van Marquart Architecten wordt gesloopt. In plaats daarvan komt hier een mooi groengebied dat voor iedereen toegankelijk is. Ook brengen we hier op een speelse wijze het water terug. Het is nog niet bekend hoe we dat precies doen. Dat werken we verder uit.
  • Voor het Heereplein onderzoeken we of we met bomen meer groen kunnen aanbrengen. Verder blijft het plein onveranderd.

Definitief ontwerp

Hieronder vindt u de definitieve ontwerpen. Klik op de ontwerpen om deze te vergroten.

Deel I - vanaf de Donge tot halverwege de parkeerplaatsen aan de Haven

In de overzichtskaart ziet u wat er gaat veranderen.

1e ontwerp van het gebied Marquart Architecten (noordelijke deel)   2e ontwerp van het gebied Marquart Architecten (noordelijke deel)   3e ontwerp van het gebied Marquart Architecten (noordelijke deel)

   5e ontwerp van het gebied Marquart Architecten (noordelijke deel) 

Deel II - vanaf de Hema tot halverwege de parkeerplaatsen aan de Haven

In de overzichtskaart ziet u wat er gaat veranderen. 

Ontwerp van het gebied vanaf de Hema tot halverwege de parkeerplaatsen aan de Haven (zuidelijke deel)Het 2e ontwerp van het gebied vanaf de Hema tot halverwege de parkeerplaatsen aan de Haven (zuidelijke deel)3e ontwerp van het gebied vanaf de Hema tot halverwege de parkeerplaatsen aan de Haven (zuidelijke deel)

Het vervolg

We streven ernaar om midden 2021 te starten met de werkzaamheden. De planning maken we in overleg met winkeliers in de directe omgeving van het plangebied. Uiteraard worden de omwonenden ook tijdig geïnformeerd over de planning.

Gemeentelijke jachthaven

We willen als gemeente de jachthaven afstoten. Daarom voeren we nu gesprekken met mogelijke exploitanten. Uiterlijk eind december besluit het college van B&W over de procedure die nodig is om tot een juiste keuze te komen. Op basis daarvan kunnen we een nieuwe eigenaar/exploitant selecteren. Uit de gesprekken wordt nu al duidelijk dat voor een goede exploitatie meer ligplaatsen nodig zijn. 

Woningbouwlocaties

Binnen dit project zijn 2 locaties beschikbaar voor woningbouw. Heeft u belangstelling? Zodra we weten welke ontwikkelaar de woningen gaat bouwen, kunt u zich bij hen melden. 
 

De globale begrenzing van de 2 deelgebieden
De globale begrenzing van de 2 woningbouwlocaties

Vragen over project Oude Haven

Mail uw vragen naar dongeoevers@geertruidenberg.