Oude Haven

De Oude Haven in Raamsdonksveer krijgt een opknapbeurt. Het gaat hier om het gebied tussen de Donge en het Heereplein. Op 30 september hielden we daarover een informatieavond. Inmiddels is het definitieve ontwerp af.

De belangrijkste veranderingen

  • Vanaf de Hema tot aan Het Spant vernieuwen we de rijbaan. De bestaande natuurstenen die hier overblijven gebruiken we voor de parkeerplaatsen aan de Haven.
  • De parkeerplaatsen aan de Haven krijgen een andere indeling. Hierdoor sluit dit parkeergebied beter aan bij de parkeerplaatsen op het Heereplein en achter de kiosk.
  • Bij de parkeerplaatsen aan de Haven komt nieuwe beplanting. We behouden zoveel mogelijk de bestaande bomen.
  • Het pand van Marquart Architecten wordt gesloopt. In plaats daarvan komt hier een mooi groengebied dat voor iedereen toegankelijk is. Ook brengen we hier op een speelse wijze het water terug. Het is nog niet bekend hoe we dat precies doen. Dat werken we verder uit. 
  • Voor het Heereplein onderzoeken we of we met bomen meer groen kunnen aanbrengen. Verder blijft het plein onveranderd.

Definitief ontwerp

Vanwege het coronavirus organiseren we geen informatieavond. Als alternatief vindt u hieronder de definitieve ontwerpen. Klik op de ontwerpen om deze te vergroten.

Deel I - vanaf de Donge tot halverwege de parkeerplaatsen aan de Haven

In de overzichtskaart ziet u wat er gaat veranderen.

1e ontwerp van het gebied Marquart Architecten (noordelijke deel)   2e ontwerp van het gebied Marquart Architecten (noordelijke deel)   3e ontwerp van het gebied Marquart Architecten (noordelijke deel)

   5e ontwerp van het gebied Marquart Architecten (noordelijke deel) 

Deel II - vanaf de Hema tot halverwege de parkeerplaatsen aan de Haven

In de overzichtskaart ziet u wat er gaat veranderen. 

Ontwerp van het gebied vanaf de Hema tot halverwege de parkeerplaatsen aan de Haven (zuidelijke deel)Het 2e ontwerp van het gebied vanaf de Hema tot halverwege de parkeerplaatsen aan de Haven (zuidelijke deel)3e ontwerp van het gebied vanaf de Hema tot halverwege de parkeerplaatsen aan de Haven (zuidelijke deel)

Het vervolg

We streven ernaar om eind 2020/begin 2021 te starten met de werkzaamheden. Dit gebeurt in overleg met bewoners en winkeliers in de directe omgeving van het plangebied.

Eerder gemaakte opmerkingen

Tijdens de informatieavond op 30 september kregen we verschillende vragen en opmerkingen. In het overzicht van vragen en opmerkingen vindt u onze reacties hierop. Ook vindt u hierin terug of we de opmerkingen wel of niet meenamen in het definitieve ontwerp.