Oude Haven

Het project ‘De Haven’ is onderdeel van het Programma Donge Oevers. Dit programma heeft onder andere als doel om diverse locaties langs de oevers van de Donge te verfraaien. Aan de Haven en het Heereplein leidt dat tot het opnieuw inrichten van de openbare ruimte, woningbouw en het opknappen van de jachthaven.

 

Niet het hele gebied wordt tegelijkertijd onder handen genomen. Project ‘De Haven’ bestaat uit 4 fases,

  1. Heereplein
  2. het centrale gedeelte tussen Gangboord en Het Spant
  3. Het Spant
  4. Gemeentelijke jachthaven

Op maandag 7 februari begonnen we met de werkzaamheden voor fase 1 aan het Heereplein in Raamsdonksveer. Hier vervingen we de keien op de rijbaan vervangen door klinkers. Deze werden in dezelfde rode gebakken klinkers als die in het Gangboord zijn gelegd.  

Grijze natuurstenen keien

In 2017 is het Heereplein heringericht. Voor de rijbaan is destijds gekozen voor grijze natuurstenen keien. Door het vele verkeer kwamen de keien al snel los te liggen. In het nieuwe plan is gekeken en afgewogen hoe we dit probleem konden oplossen. Opnieuw bestraten met dezelfde keien was geen optie. Vandaar dat we ervoor hebben gekozen om de rijbanen opnieuw te bestraten met rode klinkers, dezelfde als op andere plaatsen in het centrum van Raamsdonksveer. De grijze natuurstenen keien gebruikten we bij de opnieuw ingerichte parkeerplaatsen op het middenterrein van De Haven (centraal gedeelte).

De riolering in dit gebied is vervangen en de rijbanen werden voorzien van dezelfde rode klinkers als aan het Heereplein. De parkeerplaatsen in het middengedeelte zijn opnieuw aangelegd met de natuurstenen keien die we uit de rijbaan op het Heereplein haalden. Omdat De Haven en het Heereplein met elkaar verbonden zijn, krijgen zij nagenoeg dezelfde uitstraling. Alle bomen rondom het middengedeelte blijven behouden. Het gedeelte vanaf het Spant richting Heereplein was tweerichtingsverkeer. Hier werden 2 aansluitingen op het Spant gemaakt die beide eenrichtingsverkeer zijn. 

In het Spant werden de oversteekplaats ter hoogte van het pand van Marquart verplaatst en werd de rijbaan geasfalteerd en van middengeleiders (een zichtbare afscheiding) voorzien. Dit deel is in een plateau worden aangelegd wat snelheidsremmend werkt. Door deze verhoging en de rijweg van middengeleiders te voorzien, zijn voetgangers en fietsers beter zichtbaar. Ook hier werden er nieuwe aansluitingen op de bestaande rioleringen gemaakt. 

 

Dit gedeelte wordt een openbaar groen-gebied en krijgt een mooie groene uitstraling.

Het pand van Marquart is inmiddels gesloopt. De vrijgekomen grond wordt bij het huidige groengebied gevoegd.

Bij de Haven (gedeelte tussen voormalig pand van Marquart en de Letschertbrug) werd een pleintje en een pad richting Boterpolderlaan aangelegd. Daarnaast bestraatten we de rijbaan en het trottoir. Ook werden hier parkeervakken aangelegd. Helaas konden we de bestaande 8 bomen niet behouden, maar er worden 8 nieuwe bomen voor teruggeplant.

Hieronder vindt u de definitieve ontwerpen. Klik op de ontwerpen om deze te vergroten.

Deel I - vanaf de Donge tot halverwege de parkeerplaatsen aan de Haven

In de overzichtskaart ziet u wat er veranderde.

oude haven

Deel II - vanaf de Hema tot halverwege de parkeerplaatsen aan de Haven

In de overzichtskaart ziet u wat er veranderde. 

oude haven