Opvanglocaties

We zien dat de woningnood in onze gemeente hoog is. Net als in veel andere gemeenten zoeken meer mensen woningen dan dat er beschikbaar zijn. Het gaat om een brede groep van woningzoekers: van starter tot doorstromende senioren; van alleenstaanden tot gezinnen en van personen met een lichamelijke of sociale beperking tot vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. Om de woningvoorraad te vergroten zijn we twee onderzoeken gestart.