Ontheffing voor buitenbar

U kunt een ontheffing aanvragen voor het schenken van zwak alcoholische dranken buiten een horecabedrijf (buitenbar) tijdens een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard. Denk hierbij aan muziek-, culturele- of sportevenementen.

U kunt ontheffing aanvragen voor ten hoogste 12 aaneengesloten dagen.

Ontheffing aanvragen

Er zijn leges verbonden aan deze aanvraag. De kosten voor 2021 bedragen € 10,80 euro.

De gemeente neemt binnen acht weken een beslissing op uw aanvraag.

De behandeltermijn gaat lopen op het moment dat u het formulier volledig en correct heeft ingevuld.