Ontheffing schenktijden sportverenigingen

Als sportvereniging bent u in het bezit van een alcoholvergunning. In de Algemene Plaatselijke Verordening Geertruidenberg zijn de tijden weergegeven dat u alcohol mag schenken in de kantine van uw sportvereniging.

Aanvraag indienen Aanvraag indienen

Let op: de behandeltermijn is 8 weken.

U mag met een alcoholvergunning alleen alcohol schenken op:

  • Maandag tot en met vrijdag van 16:00 tot 00:00 uur;
  • Zaterdag van 13:00 tot 20:00 uur; en
  • Zondag van 12:00 tot 20:00 uur.

Let op: Een kantine van een sportvereniging mag één uur voor en één uur na de sportactiviteiten geopend zijn voor bezoekers.

  • De barvrijwilligers moeten lid zijn van de vereniging of tenminste betrokken zijn bij de vereniging (bijvoorbeeld als familie of ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).
  • Er moet minimaal één barvrijwilliger zijn die in het bezit is van een Instructie Verantwoord Alcohol schenken.
  • De activiteit mag geen festiviteit van persoonlijke aard zijn (bijvoorbeeld een verjaardag of examenfeest).
  • De activiteit moet passen binnen de doelstelling van de hurende of verhurende vereniging.
  • Festiviteiten (feesten) mogen alleen bedoeld zijn voor de (oud) leden van de vereniging en niet voor derden van buiten de vereniging.

Welke toestemmingen heeft u nog meer nodig?

Als u uw horecabedrijf langer open wilt hebben voor publiek vanwege een bijzondere gelegenheid dan wilt u misschien ook extra muziek produceren. Hiervoor moet u een melding doen van een incidentele festiviteit.

Als sportvereniging mag de kantine geopend zijn voor bezoekers één uur voor en één uur na de sportactiviteiten geopend zijn voor bezoekers. Organiseert u een sporttoernooi of andere activiteit waardoor u de kantine langer open wilt hebben? U heeft dan een ontheffing van de sluitingstijden nodig.

U betaalt kosten voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor het verkrijgen van een ontheffing. Deze kosten bedragen €13,00 (2024).