Onroerendezaakbelasting (OZB)

U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak. Bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand. Als huurder van een woning betaalt u geen OZB. We gaan uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. 

Als u in de loop van het jaar uw woning verkoopt, krijgt u geen vermindering van deze belastingen. Voor uw nieuwe woning krijgt u over het lopende belastingjaar uiteraard geen belastingaanslag meer. De onroerende zaakbelasting eigenaar wordt in de regel bij de verkoop van de woning verrekend tussen de oude en de nieuwe eigenaar en wel via de notaris.

Voor het betalen van onroerendezaakbelasting ontvangt u een aanslagbiljet. Op het aanslagbiljet staat aangegeven binnen welke termijn u dient te betalen. Als u het niet met de aanslag eens bent, kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken via het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift richt u aan de heffingsambtenaar van de gemeente Geertruidenberg, Postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer.

De OZB wordt berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Wanneer u de waarde van de onroerende zaak, die op de aanslag staat vermeld vermenigvuldigt met het percentage, dan hebt u het bedrag van de aanslag.

De tarieven:

Overzicht OZB belastingtarieven
Onroerende-zaakbelastingen2024
OZB woning eigendom0,1031 %
OZB niet-woning eigenaar0,3381 %
OZB niet-woning gebruik0,267 %

De verordening Onroerende Zaak Belasting (OZB) vindt u op Overheid.nl.