Omgevingsvisie

De omgevingsvisie

 • In de omgevingsvisie staan de kenmerken en waarden van onze gemeente nu én de ambities voor de toekomst (strategische langetermijnvisie).
 • Kenmerken en waarden zijn bijvoorbeeld:
  • de cultuurhistorie van Geertruidenberg
  • de gezellige winkels in Raamsdonksveer
  • het open agrarische landschap van het buitengebied.
 • In deze visie kijken we naar de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.
 • De visie geeft aan waar kansen en ontwikkelingen mogelijk zijn en waar u als bewoner, bedrijf of organisatie initiatief kan nemen.
 • Iedere gemeente maakt ook een omgevingsplan. Deze bevat regels en afspraken per gemeente over de fysieke omgeving. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als toedeling van functies aan locaties, milieu, natuur, cultureel erfgoed en bomen.
 • De omgevingsvisie komt voort uit de Omgevingswet.

Per gebied maken we keuzes

 • In de omgevingsvisie staat wat wij met elkaar belangrijk vinden als het om de leefomgeving gaat: over alles wat je ziet, ervaart, hoort en ruikt. Dit kan over gebouwen, wegen, stoepen en water gaan, maar ook over gras, bomen en monumenten. Over bereikbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en gezondheid. Maar ook over de grote veranderingen; er komen steeds meer ouderen in vergelijking met jongeren, het klimaat verandert en daar moeten we wat mee.
 • Daarnaast gaan we ook over op nieuwe, duurzame energiebronnen, moet de landbouw in de toekomst anders en gaan we steeds meer zaken digitaal regelen. Dit zijn allemaal veranderingen waar de omgevingsvisie straks op in moet spelen.
 • In de omgevingsvisie kijken we niet meer apart naar verschillende thema’s, bijvoorbeeld alleen naar groen, of alleen naar parkeren. We maken keuzes per gebied waarin we al die zaken samen bekijken. En daar koppelen we doelen en ambities aan. De visie vormt straks de basis voor de invulling van andere middelen van de wet: programma's, het omgevingsplan en vergunningen.

Digitaal bekijken | neem contact op als u vragen heeft

U kunt onze omgevingsvisie digitaal bekijken. 

Heeft u problemen met het digitaal bekijken van de omgevingsvisie? Of heeft u vragen over deze visie? Neem dan contact met ons op via: omgevingsvisie@geertruidenberg.nl of bel het algemeen telefoonnummer van de gemeente: 140162.

Omgevingsvisie Geertruidenberg

In de digitale omgevingsvisie staat een uitgebreide uitwerking per gebied. Er is ook een samenvatting met de uitgangspunten en ambities van de omgevingsvisie:

Samenvatting