Wonen in Geertruidenberg

Gepubliceerd op

Het is fijn wonen, leven en recreëren in Geertruidenberg. De drie verschillende kernen vormen samen één gemeente, maar hebben elk hun eigen karakter en identiteit. Deze verschillende kernen maken onze gemeente uniek en vormen een thuis voor veel verschillende mensen. Dit houden we graag zo. Tegelijk zien we dat de samenleving verandert en dat het steeds moeilijker is om een betaalbare woning te vinden. In het Programma Wonen maken we duidelijk hoe we voor passende, toekomstbestendige huisvesting willen zorgen voor de juiste doelgroep, op de juiste plek, voor de juiste prijs.

De woonbehoefte van onze inwoners

Iedereen moet goed kunnen wonen. Toch zien we dat de druk op de woningmarkt is gegroeid. Dit komt door de groei van het aantal inwoners en huishoudens. De bevolking vergrijst, ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen en huishoudens worden kleiner. Hierdoor is er vooral meer vraag naar kleine woonvormen. Ook de betaalbaarheid van woningen staat onder druk. Vooral jongeren en starters maken weinig kans op de woningmarkt. We vinden het heel belangrijk om ook hen een passend woningaanbod te bieden, zodat zij hier kunnen blijven wonen, terugkeren na hun studie of een gezin starten.

Wat doen we om aan de woonbehoefte te voldoen?

  • We onderzoeken of we een zelfbewoningsplicht kunnen invoeren. Hiermee kan de koper van een woning worden verplicht om een afgesproken tijd zelf in de woning te wonen. 
  • Sinds 2022 wijzen we 25% van de vrijkomende sociale huurwoningen toe aan inwoners met maatschappelijke binding. Dit zijn inwoners die de afgelopen tien jaar minstens zes jaar achter elkaar in onze gemeente zijn ingeschreven. Deze regeling breiden we verder uit.
  • We hebben afgesproken dat twee derde van de woningbouw betaalbaar is: 40% van de woningen vallen in het middensegment en 30% is sociale huur.
  • Bij de bouw van nieuwe woningen letten we erop dat deze toegankelijk zijn, zodat de bewoners er hun leven lang kunnen wonen.
  • We onderzoeken hoe we de kansen van starters kunnen vergroten, door bijvoorbeeld de starterslening verder uit te breiden. 
  • We werken op verschillende manieren aan duurzame woningen. Dit zorgt niet alleen voor prettig wonen, maar ook voor een lagere energierekening. Daarnaast is duurzaam bouwen natuurlijk goed voor het milieu.

Hoe nemen we u mee?

We zorgen voor meer ruimte voor burgerinitiatieven met een sociale insteek. Ook nodigen wij u regelmatig uit om met ons in gesprek te gaan over onze plannen. Zo kan iedereen ideeën inbrengen.

Wilt u meer weten over ons programma Wonen? U vindt het hele programma via Geertruidenberg.nl/programma-wonen