Voornemen om opvang Hoge Veer direct te verlengen tot en met 30 september 2024

Gepubliceerd op

Sinds december 2023 is het Hoge Veer ook een noodopvanglocatie voor 35 asielzoekers. De gemeente Geertruidenberg komt hiermee tegemoet aan de landelijke vraag om het tekort aan opvangplekken in Ter Apel mee op te vangen. Bij de komst van de asielzoekers is met de gemeenteraad afgesproken dat de opvang tijdelijk is. Overeengekomen is dat driemaandelijks een evaluatie zou plaatsvinden met de mogelijkheid van een verlenging voor drie maanden.

Het college van Burgemeester & Wethouders stelt de gemeenteraad voor om op 14 maart a.s. nu al in te stemmen met huisvesting van asielzoekers tot en met 30 september 2024. De ervaringen met de 35 asielzoekers zijn positief. Het samenleven met de Oekraïense bewoners in de opvang gaat goed. Er zijn ook geen meldingen ontvangen over overlast en een avond voor omwonenden op 23 januari jl. leverde overwegend positieve geluiden op.

Op de locatie is 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiliging aanwezig. Met de komst van de 35 asielzoekers is er meer beveiliging aanwezig. Daarnaast is er voor de Oekraïense vluchtelingen die al langere tijd in het Hoge Veer wonen, een locatiemanager vanuit de gemeente beschikbaar. Voor de asielzoekers is speciaal een locatiemanager vanuit de Veiligheidsregio beschikbaar.

Burgemeester Marian Witte: “Ik ben er nog steeds trots op dat we in december op zo’n korte termijn een noodopvanglocatie hebben gerealiseerd. De komst van de nieuwe bewoners is met hulp van medewerkers, Oekraïners die er al woonden én de Veiligheidsregio zeer gemoedelijk verlopen. Nu we bijna twee maanden verder zijn, zien we een rustige situatie. We willen de gezinnen, ouders en kinderen die er wonen graag de zekerheid en het perspectief bieden dat ze kunnen blijven tot en met 30 september 2024. Daarom vragen we de raad om daar nu al mee in te stemmen. Natuurlijk blijven de maatregelen zoals extra beveiliging en een aparte locatiemanager voor de asielzoekers van kracht om de rust te behouden en het voor iedereen zo goed mogelijk te laten verlopen.”

De Oekraïense bewoners zijn geïnformeerd over het voorstel tot verlenging. De omwonenden van het Hoge Veer ontvingen een bewonersbrief. Zij kunnen altijd contact opnemen bij vragen, klachten of suggesties. Voor de gemeenteraad en voor omwonenden komt een gelegenheid tot een bezoek aan de opvang en contact met de bewoners.

De opvang eindigt uiterlijk 30 september 2024 volgens een besluit van de gemeenteraad. Voor de locatie zijn plannen voor het bouwen van nieuwe woningen. Het huidige gebouw zal dan ook gesloopt gaan worden.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar:  opvanglocatie@geertruidenberg.nl. Ook kunt u bellen naar: 140162.