Vervanging borden voor de scheepvaart op de Donge

Gepubliceerd op

We passen de borden langs de vaarweg aan de Donge aan. Daarom willen we u laten weten dat het college van burgemeester en wethouders binnenkort een ‘verkeersbesluit te water’ neemt. Dit besluit is nodig omdat we sommige verkeersborden toevoegen en weghalen.

Wat wordt er veranderd? 

In het concept-besluit worden de volgende regelingen bepaald voor de Donge;

  1. Een doorvaarverbod met uitzondering voor pleziervaart
  2. Een verbod op het veroorzaken van hinderlijke waterbewegingen
  3. Een verplichte maximum vaarsnelheid
  4. Een verplichting tot het gebruik van walstroom
  5. Een maximum aantal schepen per ligplaats
  6. Een aanduiding van de vaardiepte
  7. Een einde van een verbod, gebod of beperking.

Het concept van dit besluit is te lezen via: Officielebekendmakingen.nl. Eventuele opmerkingen kunt u als zienswijze tot 1 augustus bij ons kenbaar maken.