Stroomkabel vanaf de noordzee

Gepubliceerd op

Vorige week maakte de minister voor Klimaat en Energie bekend welke kabelroutes en converterstation-locaties worden onderzocht voor de aansluiting van windenergiegebied Nederwiek Noord op het landelijke hoogspanningsnet. De onderzoeken zijn de komende maanden. Deze onderzoeken gaan over milieueffecten van vier kabelroutes en twee zoekgebieden voor converterstations. De zoekgebieden zijn Moerdijk, Drimmelen, Oosterhout en Geertruidenberg. 

De resultaten van deze onderzoeken komen in een Milieueffectrapport. Daarna wordt er een voorkeursalternatief gekozen door de minister voor Klimaat en Energie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit voorkeursalternatief wordt gebaseerd op het Milieueffectrapport, een Integrale effectenanalyse (waarin de gevolgen staan voor omgeving, techniek, kosten, toekomstvastheid en milieu), advies van regionale overheden, advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage en zienswijzen uit de omgeving. Dit voorkeursalternatief wordt daarna uitgewerkt en onderzocht. 

Eerder dit jaar (2 juni tot en met 13 juli) kon u reageren op de onderzoeksplannen. Tijdens deze periode zijn er verschillende zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben niet geleid tot het toevoegen of afvallen van een route of plaats voor een converterstation. Wel zullen een aantal milieuthema’s centraal staan tijdens dit onderzoek. 

Bent u benieuwd om welke routes en plekken het precies gaat? Of vraagt u uzelf af welke onderzoeken plaatsvinden de volgende maanden? Bekijk de Notitie Reikwijdte en Detailniveau op Rvo.nl/nederwiek3

Ook vindt u op de website Netopzee.eu/nederwiek3 een online tracékaart. U kunt op deze kaart in- en uitzoomen op de projectkaart. Op deze kaart vindt u de routes en zoekgebieden voor de aansluiting van de kabel.